TLAČOVÁ SPRÁVA: 7 rokov nespravodlivosti

Equity, o.z., Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bystriny o.z.

__________________________________________________________________________

 

Tlačová správa

SEDEM ROKOV NESPRAVODLIVOSTI
PO POLICAJNEJ RAZII V MOLDAVE NAD BODVOU

 

Pred siedmimi rokmi zasahovalo na Ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou 65  policajtov so psami. Razia z 19. júna 2013, ktorá nebola opodstatnená, primeraná a nebol na jej uskutočnenie legitímny dôvod, zostala bez nezávislého vyšetrenia. Obyvateľom sa  za zásah nikto neospravedlnil, a neprijali sa ani opatrenia, aby sa takéto zásahy už neopakovali. Šiesti zo zbitých obyvateľov paradoxne čelia už tretí rok súdnym procesom za krivé obvinenia. Spravodlivosť aj po rokoch vyzerá byť v našej krajine v nedohľadne.

Koalícia mimovládnych organizácií, ktorá na neoprávnenú policajnú akciu v Moldave nad Bodvou dlhodobo poukazuje, adresovala pri 7. výročí razie list novému ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Žiada ho o oboznámenie sa s raziou a prijatie opatrení, ktoré by zaručili, aby sa podobné akcie už v budúcnosti neopakovali. V liste ministrovi pripomína, že Slovensko dodnes nezriadilo nezávislý orgán na prešetrovanie sporných postupov polície ani nezabezpečilo dlho sľubované kamery na uniformách policajtov či pri policajných zásahoch.

„V dnešnej dobe celý svet protestuje proti tolerovanej policajnej agresii voči menšinám. Na Slovensku je symbolom takéhoto postupu práve prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou,“ vysvetľuje dôvody mimovládnych organizácií pripomínať si výročie nedoriešenej policajnej razie Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

 

Bez kamier a nezávislej inšpekcie

Hoci exministri vnútra Robert Kaliňák a Denisa Saková opakovane sľubovali kamery aj nezávislý vyšetrovací orgán, o ktoré vytrvalo žiada verejná ochrankyňa práv už 7 rokov. Policajti aj naďalej zasahujú voči civilistom bez toho, aby sa spätne dalo pozrieť, ako prípadný sporný zásah prebehol. „Ide pritom o povinnosť štátu, ktorý má v takýchto situáciách dôveryhodne preukázať, či bolo použitie sily nevyhnutné a primerané,“ hovorí Radoslav Sloboda z Amnesty International Slovensko. Koalícia upozorňuje, že problém s používaním neprimeranej fyzickej sily voči jednotlivcom zo strany policajtov je na Slovensku stále prítomný, o čom svedčia aj nedávne prípady v Krompachoch a Bardejove.

„Veríme, že nový minister zareaguje na náš list a požiadavky pozitívne a už prídu kamery aj debata o tom, ako by mala vyzerať naozaj nezávislá kontrola silových zložiek. Chceme veriť, že je štát schopný sebareflexie aj bez rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva,“ hovorí predsedníčka občianskeho združenia Equity Lýdia Šuchová. Je v záujme všetkých obyvateľov, aby sa štátna moc vrátila k policajnej razii a spravila nápravu. Ospravedlnenie sa zbitým, kamery či nezávislý inštitút, ktorý zabezpečí prešetrovanie sporných policajných postupov by mohli byť prvými krokmi tejto sebareflexie,“ povedala Veronika Poklembová z ETP Slovensko, ktoré pred siedmimi rokmi poskytovalo služby v komunitnom centre na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou.

Medzi ďalšie požiadavky, ktoré koalícia po razii sformulovala, patrí aj garancia nezávislosti policajného zboru od politiky, nastavenie zodpovednosti polície za zásahy a preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní. Na pochybenia v ich postupe dlhodobo upozorňujú aj právni zástupcovia poškodených Roman Kvasnica a Dalibor Kuciaň.

 

Udalosti uplynulého roka

Pochybenia vo vyšetrovaní sa postupne odhaľujú počas súdnych konaní, ktoré prebiehajú so 6 zbitými Rómami na Okresnom súde Košice I od mája 2018. Zoznam pochybení nájdete priložený ako prílohu k tlačovej správe.

V priebehu uplynulého roka od pripomenutia si 6. výročia nastalo v súdnych konaniach viacero okolností hodných zreteľa. Sudcovia Okresného súdu Košice I v priebehu roka 2019 odročili konania voči žalovaným na neurčito s odôvodnením, že vo veci koná Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. V jednom zo šiestich prípadov na Okresnom súde Košice I zároveň sudca rozhodol zastaviť trestné stíhanie proti obžalovanému, pretože vyšla najavo mimo hlavného pojednávania okolnosť odôvodňujúca zastavenie stíhania. Uznesenie o zastavení trestného stíhania nie je zatiaľ právoplatné, pretože prokurátor proti nemu podal sťažnosť. Konanie sa tak dostalo na krajský súd.

„Toto rozhodnutie sme privítali a veríme, že čoskoro súd oslobodí spod obžaloby aj zvyšných piatich obžalovaných. Spravodlivosť je ale účinná a efektívna len vtedy, ak sa dostaví v primeranom čase. V tomto prípade sa sedem rokov za takýto čas nedá považovať,“ povedala Zuzana Wienk z občianskeho združenia Bystriny, ktoré organizuje ocenenie Biela vrana. Rada ocenenia po dôkladnom uvážení udelila Bielu vranu 17. novembra 2019 aj Igorovi Milanovi Hudákovi, jednému zo zbitých, ktorý je medzi obžalovanými z krivého obvinenia.

Európskym súd pre ľudské práva v prípade razie prijal dve sťažnosti proti Slovenskej republike a koná od začiatku roka 2019. Do konania vstúpili ako jeho vedľajší účastníci občianske združenie Equity, Amnesty International a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá viackrát verejne upozornila, že Slovenská republika s najväčšou pravdepodobnosťou spor dôkazne neustojí a prehrá.

 „Komunikácia štrasburského súdu so Slovenskou republikou sa skončila. Preto veríme, že súd v krátkom čase vydá rozsudky,“ povedal advokát spolupracujúci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) Michal Zálešák. Druhú sťažnosť v mene klientov podala advokátka spolupracujúca s Poradňou pre ľudské práva Vanda Durbáková.

Mimovládne organizácie pravidelne informujú o prípade na webovej stránke www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy. Stránka tiež obsahuje výroky verejných činiteľov, ktorí svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie od samého začiatku

 

 


Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, +421 907 762 921, 7rokov@policajnarazia.sk