Chronológia kauzy (ne)vyšetrenia policajného zásahu

Represívno-pátracia policajná akcia v Moldave nad Bodvou z 19. júna 2013 má viacero rozmerov. Dá sa rozdeliť na 3 časti. Chronologicky sme usporiadali všetky dôležité momenty týkajúce sa policajného zásahu a postupu orgánov štátu a ich predstaviteľov.


1.Fáza

 Udalosti pred policajnou raziou

Krátke obdobie pred zásahom, kedy sa odohrali skutočnosti, ktoré môžu mať súvis s následnou policajnou raziou v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou.
2. Fáza

Razia a jej (ne)vyšetrenie

Od policajného zásahu, cez jeho vyšetrovanie až po podanie žiadosti na Európskom súde pre ľudské práva  sa udialo veľa vecí. Podstata razie - prečo sa vlastne uskutočnila, nikdy nebola preskúmaná. Priebeh zásahu preskúmavali samotní policajti, ktorí vyšetrovali svojich kolegov. Hoci správa ombudsmanky konštatovala vážny zásah do základných práv, slovenské orgány v konaní policajtov nedostatky nenašli. V súčasnosti sťažnosť zbitých obetí prijal súd v Štrasburgu, ktorý rozhodne, či a v akej miere Slovenská republika porušila práva dotknutých obyvateľov Moldavy nad Bodvou.

3. Fáza
Z obetí sa stali viníci

Vyšetrovanie (ne)zákonnosti postupu policajtov sa v určitom momente obrátilo voči poškodeným obyvateľom. Tí označili konkrétnych policajtov, ktorí ich počas zásahu mali biť. Ich výpovede sa začali v konaní spochybňovať, obete zásahu boli podrobené psychologickému posudzovaniu, bola im prisúdená "mentalica romica" a následne boli ich svedectvá označené za krivé výpovede. V súčasnosti sú 6 Rómovia z Moldavy nad Bodvou obvinení a hrozí im trest.Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)
Príbeh duševne chorého obyvateľa osady na Budulovskej ulici, ktorý bol dlhší čas obmedzený na slobode. 

Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)
 Príbeh strateného trestného oznámenie z podateľne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)

 Príbeh niekoľkoročného súdneho sporu o zakázaný festival Spolu Moldava a stále nemá koniec.


1. Fáza

Udalosti pred policajnou raziou 

15. 6. 2013  (sobota)

V segregovanej rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou bolo podujatie k ukončeniu projektu na čistenie osady spojené s kultúrnym programom a zábavou. Organizovali ho 3 mládežnícki aktivisti (jedným z nich bol MH, ktorý bol následne v 2. fáze poškodený a v súčasnosti v 3. fáze obžalovaný).

V noci prebehol incident medzi obyvateľmi a policajnou hliadkouPolicajti (P.M.  a M.J.) odviedli neplnoletého LH na miestnu policajnú stanicu. Nad ránom sa vrátili pre duševne chorého ER, ktorého odviedli na stanicu tiež. Obidvoch obvinili z útoku na verejného činiteľa a nechali ich vo vyšetrovacej väzbe.


19.6.2013

LH bol prepustený z vyšetrovacej väzby na 4. deň (teda 19.6.2013) a ďalej bol stíhaný na slobode.

(Pokračovanie incidentu  vyšetrovanie potvrdilo, že LH sa nedopustil trestného činu útoku na verejného činiteľa, prípad bol postúpený  na vyšetrovanie priestupku, ktoré bolo zastavené konštatovaním, že LH sa nedopustil ani priestupku)


27.8.2013

Miestny obyvateľ ER bol držaný vo väzbe od 16.6.2013 až do 27.8.2013, a to napriek vedomosti polície aj prokuratúry, že sa jedná o duševne chorého človeka, ktorý nie je trestne zodpovedný a v zmysle zákona nemôže byť väznený.

O tejto skutočnosti polícia vedela na základe vyjadrenia mnohých osôb, na základe potvrdení o zdravotnom stave ER z minulosti, ako aj na základe znaleckého posudku, ktorý bol aktuálne vypracovaný na požiadanie vyšetrovateľa a ktorý bol súčasťou vyšetrovacieho spisu. Hoci bolo nutné konať neodkladne, vyšetrovateľ odišiel na dovolenku a ER ponechal vo väzbe.

Proti tomuto stavu nenamietal ani jeho advokát ex offo. ER bol prepustený až na základe žiadosti advokáta Dr. Jakubčíka, ktorý prevzal jeho právne zastúpenie.

(Pokračovanie incidentuER vedie súdny spor o náhradu škody a podal žaloba na advokáta ex offo)

 

2. Fáza

Policajná razia a jej (ne)vyšetrenie 

 AKO SA POLICAJNÉ SAMOVYŠETRENIE DOSTALO DO ŠTRASBURGU

19.6.2013 (streda) 

Viac ako 60 policajtov (z radov poriadkovej, dopravnej, kriminálnej polície, pohotovostnej motorizovanej jednotky a psovodov) na 23 vozidlách v sprievode psov vtrhlo do osady Budulovská a hrubým spôsobom poškodilo viaceré príbytky a fyzicky zaútočilo približne na 30 ľudí (vrátane žien a detí). Do príbytkov vstupovali bez povolenia, voči ľuďom používali obušky a podľa viacerých poškodených aj elektrické paralyzéry. Niektorých zo zbitých mužov odviedli následne na policajnú stanicu, kde ich podrobili ďalšiemu fyzickému a psychickému násiliu, pričom im mali odobrať osobné veci.

Policajná razia bola uskutočnená ako Repesívno pátracia akcia 100. (Akcie bol účastný aj policajt M.J., ktorý bol člen policajnej hliadky z nočného incidentu v osade Budulovská v sobotu 15.6.2013)

20.6.2013 (štvrtok) 

Nasledujúci deň ráno pracovník mimovládnej organizácie ETP Slovensko (ktorá prevádzkovala v osade niekoľko rokov komunitné centrum) išiel na miesto razie a bol prvý, kto urobil foto a video dokumentáciu zo stavu, v akom bola osada po večernej razii. Zdokumentoval zničené príbytky, zranenia ľudí a ich výpovede k tomu, čo sa večer počas razie dialo. Uvedená dokumentácia ETP Slovensko bola 20.6.2013 zverejnená v médiách. http://etp.sk/tlacove-vyhlasenie-etp-slovensko-k-policajnemu-zasahu-v-osade-budulovska-v-moldave-nad-bodvou/#more-5285 (pozri tiež video nižšie)

 

Koniec júna 2013 

Koncom júna 2013 bolo podaných niekoľko podnetov na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR („inšpekcia“) so žiadosťou o prešetrenie oprávnenosti postupu policajtov počas tejto pátracej akcie.

3. 7. 2013 

Policajný prezident Tibor Gašpar prezentoval na zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR dobré výsledky pátracej akcie, poukazujúc na fakt, že „polícia získala rešpekt“ a že bezpečnosť sa v danej lokalita v dôsledku razie zlepšila: https://romovia.sme.sk/c/6858016/policia-ziskala-po-zasahu-v-moldave-respekt-tvrdi-gaspar.html (pozri video nižšie)

 


August
2013 

V auguste inšpekcia uzavrela prešetrovanie akcie a konštatovala, že policajti postupovali správne a v zmysle zákona. Inšpekcia vychádzala pri prešetrovaní len zo skúmania informácií od policajtov. Ani jeden zbitý človek alebo svedok zásahu nebol zo strany inšpekcie kontaktovaný. Podľa ministerstva vnútra nebol žiaden dôvod na ich vypočutie. 

Jeden zo zbitých (ktorý mal po hrubom zásahu policajtov 42 dní práceneschopnosti) podal v lete 2013 trestné oznámenie. To bolo zamietnuté ako neopodstatnené.

 

21.8.2013 

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová doručila upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu organizácii ETP Slovensko. Organizácia sa obrátila na verejnú ochrankyňu práv bezprostredne po policajnej razii s tým, že došlo k porušeniu základných práv ľudí žijúci na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou. Verejná ochrankyňa práv konštatuje porušenie viacerých základných práv obyvateľov Budulovskej.


27.8.2013
 

Poslanec Rudolf Chmel zvolal ako predseda výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR, ktorý sa mal témou policajnej razie zaoberať. Zúčastnila sa ho ombudsmanka Jana Dubovcová, minister vnútra Róbert Kaliňák a pricestovali aj niekoľkí zbití Rómovia z osady Budulovská. Výbor im však odmietol udeliť slovo.

ETP Slovensko spolu s ďalšími partnermi pripravilo pre poslancov a novinárov materiál týkajúci sa policajnej razie, v ktorom zachytili zásadné skutočnosti a sformulovali otázky a postrehy poukazujúce na nedostatky a nezrovnalosti v priebehu a interpretácii okolností incidentu 

Ombudsmanka predstavila výsledky svojho prešetrenia incidentu, ktoré boli uvedené v rámci mimoriadnej správy http://www.vop.gov.sk/files/Mimoriadna%20sprava%20VOP.pdf  Konštatovala porušenie práv vo viacerých aspektoch. Naopak, minister vnútra jednoznačne stál na strane záverov prešetrovania inšpekcie MV SR, prehlásil, že zákrok bol jednoznačne vedený zákonným spôsobom a ombudsmanku obvinil z politikárčenia. (pozri video nižšie)

 


27.11.2013 

Generálna prokuratúra odstúpila vec k ďalšiemu konaniu na Krajskú prokuratúru Prešov s pokynom zo dňa 27. novembra 2013 na začatie trestného stíhania


8.1.2014 

Vláda si nevypočula ombudsmanku Janu Dubovcovú, ktorej vyrozumenie pre vládu zaradili na rokovanie. Premiér Fico ju poučil a nepustil k slovu. Ombudsmanka sa obrátila na vládu s vyrozumením verejného ochrancu práv o neprijatí opatrení príslušnými orgánmi verejnej správy a ministerstva vnútra potom, ako skonštatovala porušenie základných práv a slobôd zbitých po policajnej razii. Štátnym orgánom určila prijatie konkrétnych opatrení, ktoré nesplnili. K tomuto postupu ju oprávňoval zákon o verejnom ochrancovi práv. https://romovia.sme.sk/c/7060078/dubovcovu-na-vlade-nenechali-hovorit-o-moldave-od-fica-dostala-skol...


13.1.2014

Prokurátor krajskej prokuratúry Prešov dal podnet na začatie trestného stíhania v otázkach policajného zásahu pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.

20.1.2014

Vyšetrovateľ SKIS začal trestné stíhanie 20.1.2014 (teda po vyše 8 mesiacoch od policajnej akcie) v bode č. 1 za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a c) Trestného zákona s poukazom na ust. § 138 písm. h) Trestného zákona a ust. § 140 písm. b) Trestného zákona, v bode č. 2 za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v bode č. 3 za prečin porušovania domovej slobody podľa ust. § 194 ods.  1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, v bode č. 4 za prečin ublíženia na zdraví podľa ust. § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona spáchaného s poukazom na ust. § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v bode č. 5 za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa ust. § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona. Dňa 08.09.2014 bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania v bode č. 6 za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 psím. a) Trestného zákona.


1. 2. 2014

Premiér a minister vnútra navštívili policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou, aby povzbudili policajtov: „Stojíme za vami!  

 


Február 2014

Vo februári 2014 začal vyšetrovateľ realizovať prvé výsluchy a pokračoval v nich v priebehu roka 2014.

V priebehu vyšetrovania podal advokát poškodených JUDr. Stanislav Jakubčík viaceré sťažnosti, respektíve žiadosti o preskúmanie postupu policajta, prípadne dozor vykonávajúceho prokurátora. Nadriadené orgány aj generálne prokuratúra vyhodnotili všetky podnety ako neopodstatnené, keďže nezistili žiadne pochybenia.


August 2014

V auguste 2014 chcela skupina mimovládnych organizácií spolu s Agentúrou Pohoda zorganizovať v priestoroch osady Budulovská festival Moldava Spolu. Zo strany vedenia mesta Moldava nad Bodvou im to bolo zakázané niekoľko dní pred akciou. https://romovia.sme.sk/c/7357065/po-zakaze-festivalu-priniesol-kascak-do-moldavy-futbal.html


Február 2015 

Vo februári 2015 bol advokát poškodených upovedomený zo strany vyšetrovateľa, že uzatvára vyšetrovanie a, že sa chystá rozhodnúť.

Následne však v priebehu 2015 realizoval vyšetrovateľ výsluchy ďalších osôb.


23.11.2015 

Vyšetrovateľ SKIS vydal uznesenie ČVS: SKIS-15/OISS-V-2014, ktorým zastavil trestné stíhanie v skutkoch 1, 4, 5 a 6. 


3.12.2015

Poškodení podali sťažnosť voči predmetnému uzneseniu. Rozhodnutím Krajskej prokuratúry Prešov zo dňa 16.02.2016 bola zamietnutá ako nedôvodná.


22.3.2016

Vyšetrovateľ SKIS vydal uznesenie ČVS: SKIS-15/OISS-V-2014, ktorým zastavil trestné stíhanie v skutkoch 2 a 3. 


4.4.2016

Dňa 04.04.2016 sťažovatelia podali sťažnosť voči predmetnému uzneseniu, avšak rozhodnutím Krajskej prokuratúry Prešov zo dňa 23.05.2016 bola táto sťažnosť zamietnutá ako nedôvodná.


15.4.2016

Dňa 15.04.2016 podali poškodení prvú ústavnú sťažnosť na ústavný súd voči rozhodnutiu vyšetrovateľa z 23.11.2015. Následne podali 21.07.2016 druhú ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu vyšetrovateľa z 22.3.2016.


16.6.2016

Dňa 16.6.2016 bola niektorými z poškodených osôb podaná proti Ministerstvu vnútra SR civilná žaloba na Okresný súd Bratislava I pre porušenie osobnostných práv a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Žalobcovia prostredníctvom nej namietajú, že policajná akcia z 19.06.2013 mala diskriminačný charakter a zasahujúci príslušníci PZ počas nej zasiahli do ľudskej dôstojnosti, práva na ochranu zdravia, práva na súkromie, do práva na rodinný život, ako aj do práva na nedotknuteľnosť obydlia. Konanie v tejto veci stále prebieha na Okresnom súde Bratislava I.


December 2016 - Marec 2017

Advokát poškodených poslal na ústavný súd žiadosti o poskytnutie informácie ohľadom stavu konania, na ktoré neprišla odpoveď.


1.8.2017

Ústavný súd odmietol svojim uznesením obidve podania naraz, keďže považoval vyšetrovanie za objektívne a účinné v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Právnemu zástupcovi poškodených bolo rozhodnutie ústavného súdu doručené 21.9.2017.

19.3.2018

Európske centrum pre práva Rómov podalo v mene poškodených sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.


 

 

3. fáza

 Z obetí sa stali vinníci 

August 2017 

V auguste 2017 dostali 3 zo zbitých Rómov uznesenie o vznesení obvinenia z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krivého obvinenia voči policajtom. Neskôr pribúdali ďalší. Spolu bolo vznesené obvinenie voči 6 osobám.


26.10.2017 

Na tlačovej konferencii vystúpil minister vnútra Róberta Kaliňáka a prezident PZ Tibora Gašpara k riešeniu rómskej kriminality osobitným zákonom, s opakovaným odvolávaním sa na policajnú akciu v Moldave nad Bodvou a rozhodnutie ústavného súdu https://www.ta3.com/clanok/1115213/tb-r-kalinaka-a-t-gaspara-o-opatreniach-voci-romskej-kriminalite.html


2017

V priebehu roka 2017 boli realizované výsluchy.


30.5.2018

Dňa 30.05.2018 (4x) a 20.6.2018 (1x) podala Okresná prokuratúra Košice I obžaloby na 5 obetí policajnej razie, a to za prečin krivého obvinenia (policajta) podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Okresná prokuratúra Košice I obžalovala jednu obeť z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

 

31.5.2018-23.7.2018

V dňoch 31.05.2018 (1x), 8.6.2018 (1x), 23.7.20018 (2x) boli vydané trestné rozkazy Okresného súdu Košice I, ktorými súd uznal obete policajnej razie J.H. L.H., M.H., R.D. vinnými zo spáchania prečinu krivého obvinenia (policajta) a odsúdil ich na tresty odňatia slobody vo výmere jedného roka, pričom výkon trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu vo výmere pätnásť mesiacov, dvanásť mesiacov, osemnásť mesiacov (2x).

Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona súd odkázal „poškodeného policajta“ s nárokom na náhradu škody na civilný sporový proces.


4.6.2018 - 13.6.2018

Právni zástupcovia poškodených dostali z Okresnej prokuratúry Košice 1 „Upovedomenie o podaní obžaloby“ na 5 osôb (I.H., I.M., J.H., R.R., L.H.) a informáciu o nariadení ďalšieho vyšetrovania v prípade šiesteho poškodeného (R.D.). Právnym zástupcom poškodených boli doručené z Okresného súdu Košice I prvé 2 trestné rozkazy za prečiny krivej výpovede a krivého obvinenia (pre I.M. a J.H.). Tieto boli vydané samosudcom dňa 31.5.2018.

V čase, keď sa poškodení len dozvedeli, že je na nich podaná obžaloba na súde a nevedeli z čoho vychádza a čo obsahuje, boli už neprávoplatne odsúdení trestnými rozkazmi.


18.6.2018

Okresná prokuratúra Košice I podala dňa 18.6.2018 na Okresný súd v Košiciach 1 obžalobu pre prečin krivého obvinenia na šiesteho poškodeného R.D.


27.6 - 8.8.2018

Právni zástupcovia obžalovaných obetí policajnej razie, ktoré zastupujú pro bono, podali v stanovenej lehote odpory proti všetkým 5 trestným rozkazom.


24.9.2018

V prípade poškodeného R.R, ktorý je obžalovaný z krivého obvineniasudca stanovil na 24.09.2018 o 09:00 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie z pôvodného termínu 24.9.2018, kedy muselo byť zrušené z dôvodu pochybenia súdu, bolo preložené na 15. novembra 2018. Súd porušil práva obžalovaného na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.
Hodné povštimnutia:

Prípad duševne chorého ER

16.6.2013 v skorých ranných hodinách bol ER predvedený na policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou

16.6.2013 dopoludnia bol vyšetrovateľ upozornený na skutočnosť, že E.R. je duševne chorý (čo bolo zjavné aj pri pohľade na neho na policajnej stanici). ER bol pridelený advokát ex offo.

16.6.2013 bolo Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach začaté trestné stíhanie voči mentálne postihnutému E.R. obvinenému za trestný čin útoku na verejného činiteľa. E.R. bol vzatý do väzby.

19.6.2013 uznesením Okresného súdu Košice – okolie bolo vzatie do väzby potvrdené. ER bolo nariadené zostať vo väzbe po dobu vyšetrovania trestného činu útoku na verejného činiteľa. Na pokyn vyšetrovateľa boli 8.7.2013 do konania pribratí znalci z odboru psychiatrie na posúdenie duševného stavu obvineného.

6.8.2013 prevzal obhajobu E.R. JUDr. Jakubčík. Dňa 20.8.2013 splnomocnený advokát nahliadol do vyšetrovacieho spisu, pričom okrem iných skutočností zistil, že vo vyšetrovacom spise sa  nachádza znalecký posudok psychiatra. Tento posudok konštatoval, že „obvinený v čase spáchania trestného činu nebol schopný rozpoznať nebezpečenstvo a protiprávnosť svojho konania a nebol schopný svoje konanie ovládať.“

22.8.2013 obhajca podal návrh na zastavenie trestného stíhania spolu so žiadosťou o prepustenie z väzby a žiadosťou o preskúmanie postupu policajta.

27.8.2013 bolo zastavené trestné stíhanie  uznesením prokurátora okresnej prokuratúry Košice – okolie, kedy bol ER prepustený z väzby domov.

23.5.2016 ER sa následne domáhal na súde náhrady škody spôsobenej jeho nezákonným držaním vo väzbe. Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2016 jeho žalobu zamietol, keďže ju považoval za nedôvodnú. ER sa 23.5.2016 proti rozsudku dovolal a v súčasnosti konanie pokračuje pred krajským súdom.

https://romovia.sme.sk/c/6920778/vaznenie-retardovaneho-muza-presetri-aj-kosicka-policia.html 

Stratené trestné oznámenie z podateľne Generálnej prokuratúry

15.6.2013 sa manželia Š zúčastnili podujatia v osade Budulovská

16.6.2013 prebehla komunikácia manželov Š. na policajnej stanici ohľadne zadržaných E.R. a L. H. Na policajnej stanici ich sprevádzal M.H jeden z organizátorov podujatia (MH, bol neskôr počas razie 19.6.2013 zbitý a v súčasnosti 2 obžalovaný z krivej výpovede). Manželia nechali na policajnej stanici zoznam svedkov (z radov obyvateľov osady), ktorí boli ochotní sa vyjadriť k nočnému incidentu v osade. Z dôvodu možnosti kontaktovania zo strany polície, na zozname uviedli, že jeden z nich býva v Bratislave a druhý pracuje v Bruseli (počas policajnej razie 19.6.2013 pokrikoval policajt M.J na bitého obyvateľa osady M.H poznámky v zmysle „teraz telefonuj kamarátom do Bratislavy a Bruselu“).

24.6.2013 podali manželia Š. na MV SR SKIS 2 žiadosti o prešetrenie policajného zákroku.

22.8.2013 prišla odpoveď MV SR na predložené žiadosti. SKIS konštatuje, že kontrolou nebolo preukázané porušenie právnych predpisov ani interných aktov a teda že zákrok prebehol v poriadku. Počas prešetrovania oprávnenosti zákroku SKIS vôbec nekomunikovala s obyvateľmi osady.

3.2.2014 podali manželia Š osobne v podateľni Generálnej prokuratúry trestné oznámenie týkajúce sa zásahu policajtov 19.6.2013.

16.6.2014 sa, vzhľadom na to, že z generálnej prokuratúry neprichádzala žiadna reakcia, manželia Š. obrátili na GP so žiadosťou o informáciu o spracovaní trestného oznámenia. 

24.6.2014 dostali manželia Š odpoveď z GP, že pôvodne podané trestné oznámenie (do podateľne) neevidujú a nevedia o jeho ďalšej distribúcii v štruktúrach GP a že v prípade, ak manželia trvajú na uvádzaných skutočnostiach, môžu podať nové trestné oznámenie. Manželia komunikovali s GP v zmysle, že nechceli podávať nové trestné oznámenie, ale chceli na prokuratúru doručiť pôvodne podané trestné oznámenie (s pečiatkou podateľne), ale toto nebolo zo strany GP akceptované.

21.7.2014 preto podali nové trestné oznámenie s pôvodne uvádzanými skutočnosťami.

25.8.2014 im bola doručená informácia o jeho spracovaní z Krajskej prokuratúry Prešov.
 

Súdny spor o zakázaný festival

V lete 2014 chcela skupina mimovládnych organizácií, spolu s Agentúrou Pohoda, zorganizovať v festival Moldava Spolu. Zo strany vedenia mesta Moldava nad Bodvou im to bolo zakázané niekoľko dní pred akciou.

28.05.2014 ETP Slovensko doručilo mestu MnB oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia – hudobného festivalu Moldava Spolu 2014. Organizovali ho viaceré mimovládne organizácie spolu s Festivalom Pohoda. Plánovaný termín podujatia bol 29.8.2014.

20.8.2014 Mesto Moldava nad Bodvou doručilo ETP Slovensko rozhodnutie, ktorým zakázalo realizovať podujatie.

4.9.2014 ETP Slovensko podalo opravný prostriedok („odvolanie“) proti rozhodnutiu mesta MnB o zákaze konania kultúrneho podujatia; príslušným na rozhodnutie je Krajský súd v Košiciach.

31.1.2017 sa koná prvé pojednávanie na Krajskom súde v Košiciach.

25.4.2017 bolo druhé pojednávanie, na ktorom príslušná sudkyňa rozhodla, že zákaz zo strany mesta Moldavy nad Bodvou bol v poriadku. Teda súd potvrdil rozhodnutie mesta o zákaze.

7.8.2017 Krajský súd v Košiciach doručil rozsudok.

18.8.2017 ETP Slovensko podáva odvolanie proti rozsudku; vec sa teda presúva na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Odvtedy je vec na najvyššom súde. O odvolaní bude rozhodovať 3-členný senát.