Chronológia kauzy (ne)vyšetrenia policajného zásahu

Represívno-pátracia policajná akcia v Moldave nad Bodvou z 19. júna 2013 má viacero rozmerov. Dá sa rozdeliť na 3 časti. Chronologicky sme usporiadali všetky dôležité momenty týkajúce sa policajného zásahu a postupu orgánov štátu a ich predstaviteľov.


1.Fáza

 Udalosti pred policajnou raziou

Krátke obdobie pred zásahom, kedy sa odohrali skutočnosti, ktoré môžu mať súvis s následnou policajnou raziou v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou.




2. Fáza

Razia a jej (ne)vyšetrenie

Od policajného zásahu, cez jeho vyšetrovanie až po podanie dvoch sťažností na Európsky súd pre ľudské práva  sa udialo veľa vecí. Podstata razie - prečo sa vlastne uskutočnila, nikdy nebola preskúmaná. Priebeh zásahu preskúmavali samotní policajti, ktorí vyšetrovali svojich kolegov. Hoci správa ombudsmanky konštatovala vážny zásah do základných práv, slovenské orgány v konaní policajtov nedostatky nenašli. V súčasnosti obe sťažnosti zbitých obetí rieši súd v Štrasburgu, ktorý rozhodne, či a v akej miere Slovenská republika porušila práva dotknutých obyvateľov Moldavy nad Bodvou.

3. Fáza
Z obetí sa stali viníci

Vyšetrovanie (ne)zákonnosti postupu policajtov sa v určitom momente obrátilo voči poškodeným obyvateľom. Tí označili konkrétnych policajtov, ktorí ich počas zásahu mali biť. Ich výpovede sa začali v konaní spochybňovať, obete zásahu boli podrobené psychologickému posudzovaniu, bola im prisúdená "mentalica romica" a následne boli ich svedectvá označené za krivé výpovede. Šiesti poškodení z Moldavy nad Bodvou boli obvinení, neskôr obžalovaní z krivej výpovede a krivého svedectva, boli súdení a hrozil im trest. Aktuálne prokurátor stiahol obžalobu v piatich prípadoch.



Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)
Príbeh duševne chorého obyvateľa osady na Budulovskej ulici, ktorý bol dlhší čas obmedzený na slobode. 

Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)
 Príbeh strateného trestného oznámenie z podateľne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Hodné povštimnutia:
(čítajte nižšie pod chronológiou)

 Príbeh niekoľkoročného súdneho sporu o zakázaný festival Spolu Moldava a stále nemá koniec.


1. Fáza

Udalosti pred policajnou raziou 

15. 6. 2013  (sobota)

V segregovanej rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou bolo podujatie k ukončeniu projektu na čistenie osady spojené s kultúrnym programom a zábavou. Organizovali ho 3 mládežnícki aktivisti (jedným z nich bol MH, ktorý bol následne v 2. fáze poškodený a v súčasnosti v 3. fáze obžalovaný).

V noci prebehol incident medzi obyvateľmi a policajnou hliadkouPolicajti (P.M.  a M.J.) odviedli neplnoletého LH na miestnu policajnú stanicu. Nad ránom sa vrátili pre duševne chorého ER, ktorého odviedli na stanicu tiež. Obidvoch obvinili z útoku na verejného činiteľa a nechali ich vo vyšetrovacej väzbe.


19.6.2013

LH bol prepustený z vyšetrovacej väzby na 4. deň (teda 19.6.2013) a ďalej bol stíhaný na slobode.

(Pokračovanie incidentu  vyšetrovanie potvrdilo, že LH sa nedopustil trestného činu útoku na verejného činiteľa, prípad bol postúpený  na vyšetrovanie priestupku, ktoré bolo zastavené konštatovaním, že LH sa nedopustil ani priestupku)


27.8.2013

Miestny obyvateľ ER bol držaný vo väzbe od 16.6.2013 až do 27.8.2013, a to napriek vedomosti polície aj prokuratúry, že sa jedná o duševne chorého človeka, ktorý nie je trestne zodpovedný a v zmysle zákona nemôže byť väznený.

O tejto skutočnosti polícia vedela na základe vyjadrenia mnohých osôb, na základe potvrdení o zdravotnom stave ER z minulosti, ako aj na základe znaleckého posudku, ktorý bol aktuálne vypracovaný na požiadanie vyšetrovateľa a ktorý bol súčasťou vyšetrovacieho spisu. Hoci bolo nutné konať neodkladne, vyšetrovateľ odišiel na dovolenku a ER ponechal vo väzbe.

Proti tomuto stavu nenamietal ani jeho advokát ex offo. ER bol prepustený až na základe žiadosti advokáta Dr. Jakubčíka, ktorý prevzal jeho právne zastúpenie.

(Pokračovanie incidentuER vedie súdny spor o náhradu škody a podal žaloba na advokáta ex offo)

 

2. Fáza

Policajná razia a jej (ne)vyšetrenie 

 AKO SA POLICAJNÉ SAMOVYŠETRENIE DOSTALO DO ŠTRASBURGU

19.6.2013 (streda) 

Viac ako 60 policajtov (z radov poriadkovej, dopravnej, kriminálnej polície, pohotovostnej motorizovanej jednotky a psovodov) na 23 vozidlách v sprievode psov vtrhlo do osady Budulovská a hrubým spôsobom poškodilo viaceré príbytky a fyzicky zaútočilo približne na 30 ľudí (vrátane žien a detí). Do príbytkov vstupovali bez povolenia, voči ľuďom používali obušky a podľa viacerých poškodených aj elektrické paralyzéry. Niektorých zo zbitých mužov odviedli následne na policajnú stanicu, kde ich podrobili ďalšiemu fyzickému a psychickému násiliu, pričom im mali odobrať osobné veci.

Policajná razia bola uskutočnená ako Repesívno pátracia akcia 100. (Akcie bol účastný aj policajt M.J., ktorý bol člen policajnej hliadky z nočného incidentu v osade Budulovská v sobotu 15.6.2013)

20.6.2013 (štvrtok) 

Nasledujúci deň ráno pracovník mimovládnej organizácie ETP Slovensko (ktorá prevádzkovala v osade niekoľko rokov komunitné centrum) išiel na miesto razie a bol prvý, kto urobil foto a video dokumentáciu zo stavu, v akom bola osada po večernej razii. Zdokumentoval zničené príbytky, zranenia ľudí a ich výpovede k tomu, čo sa večer počas razie dialo. Uvedená dokumentácia ETP Slovensko bola 20.6.2013 zverejnená v médiách. http://etp.sk/tlacove-vyhlasenie-etp-slovensko-k-policajnemu-zasahu-v-osade-budulovska-v-moldave-nad-bodvou/#more-5285 (pozri tiež video nižšie)

 

Koniec júna 2013 

Koncom júna 2013 bolo podaných niekoľko podnetov na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR („inšpekcia“) so žiadosťou o prešetrenie oprávnenosti postupu policajtov počas tejto pátracej akcie.

3. 7. 2013 

Policajný prezident Tibor Gašpar prezentoval na zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR dobré výsledky pátracej akcie, poukazujúc na fakt, že „polícia získala rešpekt“ a že bezpečnosť sa v danej lokalita v dôsledku razie zlepšila: https://romovia.sme.sk/c/6858016/policia-ziskala-po-zasahu-v-moldave-respekt-tvrdi-gaspar.html (pozri video nižšie)

 


August
2013 

V auguste inšpekcia uzavrela prešetrovanie akcie a konštatovala, že policajti postupovali správne a v zmysle zákona. Inšpekcia vychádzala pri prešetrovaní len zo skúmania informácií od policajtov. Ani jeden zbitý človek alebo svedok zásahu nebol zo strany inšpekcie kontaktovaný. Podľa ministerstva vnútra nebol žiaden dôvod na ich vypočutie. 

Jeden zo zbitých (ktorý mal po hrubom zásahu policajtov 42 dní práceneschopnosti) podal 17.7.2013 trestné oznámenie. Právne zastupovanie mu sprostredkovala Poradňa pre občianske a ľudské práva. Trestné oznámenie bolo vyšetrovateľom inšpekcie dňa 23.8.2013 odmietnuté. Sťažnosť na preskúmanie zákonnosti jeho rozhodnutia zamietla okresná prokuratúra v Košiciach ako nedôvodnú. Krajská prokuratúra v jej postupe a rozhodnutí následne žiadne pochybenia nenašla.

 

21.8.2013 

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová doručila upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu organizácii ETP Slovensko. Organizácia sa obrátila na verejnú ochrankyňu práv bezprostredne po policajnej razii s tým, že došlo k porušeniu základných práv ľudí žijúci na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou. Verejná ochrankyňa práv konštatuje porušenie viacerých základných práv obyvateľov Budulovskej.


27.8.2013
 

Poslanec Rudolf Chmel zvolal ako predseda výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR, ktorý sa mal témou policajnej razie zaoberať. Zúčastnila sa ho ombudsmanka Jana Dubovcová, minister vnútra Róbert Kaliňák a pricestovali aj niekoľkí zbití Rómovia z osady Budulovská. Výbor im však odmietol udeliť slovo.

ETP Slovensko spolu s ďalšími partnermi pripravilo pre poslancov a novinárov materiál týkajúci sa policajnej razie, v ktorom zachytili zásadné skutočnosti a sformulovali otázky a postrehy poukazujúce na nedostatky a nezrovnalosti v priebehu a interpretácii okolností incidentu 

Ombudsmanka predstavila výsledky svojho prešetrenia incidentu, ktoré boli uvedené v rámci mimoriadnej správy http://www.vop.gov.sk/files/Mimoriadna%20sprava%20VOP.pdf  Konštatovala porušenie práv vo viacerých aspektoch. Naopak, minister vnútra jednoznačne stál na strane záverov prešetrovania inšpekcie MV SR, prehlásil, že zákrok bol jednoznačne vedený zákonným spôsobom a ombudsmanku obvinil z politikárčenia. (pozri video nižšie)

 


27.11.2013 

Generálna prokuratúra odstúpila vec k ďalšiemu konaniu na Krajskú prokuratúru Prešov s pokynom zo dňa 27. novembra 2013 na začatie trestného stíhania


8.1.2014 

Vláda si nevypočula ombudsmanku Janu Dubovcovú, ktorej vyrozumenie pre vládu zaradili na rokovanie. Premiér Fico ju poučil a nepustil k slovu. Ombudsmanka sa obrátila na vládu s vyrozumením verejného ochrancu práv o neprijatí opatrení príslušnými orgánmi verejnej správy a ministerstva vnútra potom, ako skonštatovala porušenie základných práv a slobôd zbitých po policajnej razii. Štátnym orgánom určila prijatie konkrétnych opatrení, ktoré nesplnili. K tomuto postupu ju oprávňoval zákon o verejnom ochrancovi práv. https://romovia.sme.sk/c/7060078/dubovcovu-na-vlade-nenechali-hovorit-o-moldave-od-fica-dostala-skol...


13.1.2014

Prokurátor krajskej prokuratúry Prešov dal podnet na začatie trestného stíhania v otázkach policajného zásahu pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov.

20.1.2014

Vyšetrovateľ SKIS začal trestné stíhanie 20.1.2014 (teda po vyše 8 mesiacoch od policajnej akcie) v bode č. 1 za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a c) Trestného zákona s poukazom na ust. § 138 písm. h) Trestného zákona a ust. § 140 písm. b) Trestného zákona, v bode č. 2 za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v bode č. 3 za prečin porušovania domovej slobody podľa ust. § 194 ods.  1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, v bode č. 4 za prečin ublíženia na zdraví podľa ust. § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona spáchaného s poukazom na ust. § 139 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, v bode č. 5 za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa ust. § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona. Dňa 08.09.2014 bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania v bode č. 6 za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ust. § 326 ods. 1 psím. a) Trestného zákona.


1. 2. 2014

Premiér a minister vnútra navštívili policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou, aby povzbudili policajtov: „Stojíme za vami!  

 


Február 2014

Vo februári 2014 začal vyšetrovateľ realizovať prvé výsluchy a pokračoval v nich v priebehu roka 2014.

Poškodení boli v konaní zastúpení advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom spolupracujúcim s Európskym centrom pre práva Rómov.

Dvaja poškodení  boli v konaní zastúpení  advokátkou Mgr. Vandou Durbákovou spolupracujúcou s Poradňou pre občianske a ľudské práva.

V priebehu vyšetrovania podali právny zástupca a právna zástupkyňa viaceré sťažnosti, respektíve žiadosti o preskúmanie postupu policajta, prípadne dozor vykonávajúceho prokurátora. Nadriadené orgány aj generálne prokuratúra vyhodnotili všetky podnety ako neopodstatnené tvrdiac, že nezistili žiadne pochybenia.


August 2014

V auguste 2014 chcela skupina mimovládnych organizácií spolu s Agentúrou Pohoda zorganizovať v priestoroch osady Budulovská festival Moldava Spolu. Zo strany vedenia mesta Moldava nad Bodvou im to bolo zakázané niekoľko dní pred akciou. https://romovia.sme.sk/c/7357065/po-zakaze-festivalu-priniesol-kascak-do-moldavy-futbal.html


Február 2015 

Vo februári 2015 boli právni zástupcovia poškodených upovedomení zo strany vyšetrovateľa, že uzatvára vyšetrovanie a že sa chystá rozhodnúť.

Napriek tomu vyšetrovateľ v priebehu 2015 realizoval vyšetrovateľ výsluchy ďalších osôb.


23.11.2015 

Vyšetrovateľ SKIS vydal uznesenie ČVS: SKIS-15/OISS-V-2014, ktorým zastavil trestné stíhanie v skutkoch 1, 4, 5 a 6. 


3.12.2015

Poškodení podali sťažnosti voči predmetnému uzneseniu. Rozhodnutím Krajskej prokuratúry Prešov zo dňa 16.02.2016 boli obe sťažnosti poškodených zamietnuté ako nedôvodné.


22.3.2016

Vyšetrovateľ SKIS vydal uznesenie ČVS: SKIS-15/OISS-V-2014, ktorým zastavil trestné stíhanie v skutkoch 2 a 3. 


4.4. a 6.4.2016

Sťažovatelia podali sťažnosti voči predmetnému uzneseniu, ale rozhodnutím Krajskej prokuratúry Prešov zo dňa 19.05. 2016 a 23.05.2016 boli tieto sťažnosti zamietnuté ako nedôvodné.


15.4.2016

Dňa 15.04.2016 podali poškodení, zastúpení JUDr. Stanislavom Jakubčíkom prvú ústavnú sťažnosť na ústavný súd voči rozhodnutiu vyšetrovateľa z 23.11.2015. Následne podali 21.07.2016 druhú ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu vyšetrovateľa z 22.3.2016.


18.4.2016

Dňa 18.4.2016 podali dvaja poškodení zastúpení  advokátkou Vandou Durbákovou, spolupracujúcou s Poradňou pre občianske a ľudské práva, prvú ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu vyšetrovateľa inšpekcie zo dňa 23.11.2015 a následným rozhodnutiam prokuratúry. Následne podali dňa 8.7.2016 druhú ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu vyšetrovateľa zo dňa 22.3.2016 a následným rozhodnutiam prokuratúr.


16.6.2016

Dňa 16.6.2016 bola niektorými z poškodených osôb podaná proti Ministerstvu vnútra SR civilná žaloba na Okresný súd Bratislava I pre porušenie osobnostných práv a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Žalobcovia prostredníctvom nej namietajú, že policajná akcia z 19.06.2013 mala diskriminačný charakter a zasahujúci príslušníci PZ počas nej zasiahli do ľudskej dôstojnosti, práva na ochranu zdravia, práva na súkromie, do práva na rodinný život, ako aj do práva na nedotknuteľnosť obydlia. Konanie v tejto veci stále prebieha na Okresnom súde Bratislava I.


December 2016 - Marec 2017

Advokát viacerých poškodených JUDr. Stanislav Jakubčík poslal na ústavný súd žiadosti o poskytnutie informácie ohľadom stavu konania, na ktoré neprišla odpoveď.


1.8. a 12.9.2017

Ústavný súd odmietol svojimi uzneseniami všetky podané ústavné sťažnosti, keďže považoval vyšetrovanie za objektívne a účinné v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Právnym zástupcom boli rozhodnutia ústavného súdu doručené 21.9.2017 /právnemu zástupcovi JUDr. Stanislavovi Jakubčíkovi/ a 9.11.2017 /právnej zástupkyni Mgr. Vande Durbákovej/.

19.3.2018

Európske centrum pre práva Rómov podalo v mene viacerých poškodených sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

24.4.2018
Advokátka Mgr. Vanda Durbáková spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva podala na Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť v mene ďalších dvoch poškodených.  

17.9.2018

 Sťažnosť podanú ERRC komunikoval ESĽP vláde SR. 


21.9.2018
Sťažnosť podanú právnou zástupkyňou Mgr. Vandou Durbákovou komunikoval ESĽP  vláde SR a poškodeným bola priznaná v konaní anonymita. V konaní budú ďalej označovaní iniciálami ako R.R. a R.D.


December 2018
Amnesty International Slovensko, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a Equity o.z. požiadali ESĽP o možnosť vyjadriť sa ku konaniam ako jeho vedľajší účastníci - tretie strany.

2.1.2019

Prezident Komory Európskeho súdu pre ľudské práva vyhovel žiadosti  Kancelárie verejného ochrancu práv vstúpiť do oboch konaní ako vedľajšiemu účastníkovi konania.

14.1.2019

Prezident Komory Európskeho súdu pre ľudské práva vyhovel žiadosti Equity a Amnesty International Slovensko vstúpiť do oboch konaní pred ESĽP ako vedľajšiemu účastníkovi konania.


1.9.2020

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prvej z dvoch sťažností zbitých obyvateľov Moldavy nad Bodvou, ktorí sa na súd obrátili potom, čo vyčerpali všetky opravné prostriedky v Slovenskej republike. Súd dal za pravdu sťažovateľom, spochybnil podstatu zásahu, opodstatnenosť použitia fyzickej sily, vyšetrovanie ako aj upozornil na fakt, že slovenské orgány sa nevenovali preskúmaniu možného rasového motívu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

 

3. fáza

 Z obetí sa stali vinníci 

August 2017 

V auguste 2017 dostali 3 zo zbitých Rómov uznesenie o vznesení obvinenia z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krivého obvinenia voči policajtom. Neskôr pribúdali ďalší. Spolu bolo vznesené obvinenie voči 6 osobám.


26.10.2017 

Na tlačovej konferencii vystúpil minister vnútra Róberta Kaliňáka a prezident PZ Tibora Gašpara k riešeniu rómskej kriminality osobitným zákonom, s opakovaným odvolávaním sa na policajnú akciu v Moldave nad Bodvou a rozhodnutie ústavného súdu https://www.ta3.com/clanok/1115213/tb-r-kalinaka-a-t-gaspara-o-opatreniach-voci-romskej-kriminalite.html


2017

V priebehu roka 2017 boli realizované výsluchy.


30.5.2018

Dňa 30.05.2018 (4x) a 20.6.2018 (1x) podala Okresná prokuratúra Košice I obžaloby na 5 obetí policajnej razie, a to za prečin krivého obvinenia (policajta) podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Okresná prokuratúra Košice I obžalovala jednu obeť z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

 

31.5.2018-23.7.2018

V dňoch 31.05.2018 (1x), 8.6.2018 (1x), 23.7.20018 (2x) boli vydané trestné rozkazy Okresného súdu Košice I, ktorými súd uznal obete policajnej razie J.H. L.H., M.H., R.D. vinnými zo spáchania prečinu krivého obvinenia (policajta) a odsúdil ich na tresty odňatia slobody vo výmere jedného roka, pričom výkon trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu vo výmere pätnásť mesiacov, dvanásť mesiacov, osemnásť mesiacov (2x).

Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona súd odkázal „poškodeného policajta“ s nárokom na náhradu škody na civilný sporový proces.


4.6.2018 - 13.6.2018

Právni zástupcovia poškodených dostali z Okresnej prokuratúry Košice 1 „Upovedomenie o podaní obžaloby“ na 5 osôb (I.H., I.M., J.H., R.R., L.H.) a informáciu o nariadení ďalšieho vyšetrovania v prípade šiesteho poškodeného (R.D.). Právnym zástupcom poškodených boli doručené z Okresného súdu Košice I prvé 2 trestné rozkazy za prečiny krivej výpovede a krivého obvinenia (pre I.M. a J.H.). Tieto boli vydané samosudcom dňa 31.5.2018.

V čase, keď sa poškodení len dozvedeli, že je na nich podaná obžaloba na súde a nevedeli z čoho vychádza a čo obsahuje, boli už neprávoplatne odsúdení trestnými rozkazmi.


18.6.2018

Okresná prokuratúra Košice I podala dňa 18.6.2018 na Okresný súd v Košiciach 1 obžalobu pre prečin krivého obvinenia na šiesteho poškodeného R.D.


27.6 - 8.8.2018

Právni zástupcovia obžalovaných obetí policajnej razie, ktoré zastupujú pro bono, podali v stanovenej lehote odpory proti všetkým 5 trestným rozkazom.


24.9.2018

V prípade poškodeného R.R, ktorý je obžalovaný z krivého obvineniasudca stanovil na 24.09.2018 o 09:00 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie z pôvodného termínu 24.9.2018, kedy muselo byť zrušené z dôvodu pochybenia súdu, bolo preložené na 15. novembra 2018. Súd porušil práva obžalovaného na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

 

8.11.2018

V prípade poškodeného L.H, ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia, sudca stanovil na 8.11.2018 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie muselo byť zrušené z dôvodu pochybenia súdu a bolo preložené na 14. januára 2019. Súd porušil práva obžalovaného na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

 

15.11.2018

V prípade poškodeného M.H., ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia, sudca stanovil na 15.11.2018 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Na pojednávaní požiadal poškodený M.H. o tlmočníka. Termín ďalšieho pojednávania bol stanovený na 29.1.2019.

 

15.11.2018

V prípade poškodeného R.D., ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia, sudca stanovil na 15.11.2018 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie sa uskutočnilo. Termín ďalšieho pojednávania bol stanovený na 29.1.2019.

 

15.11.2018

V prípade poškodeného R.R., ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia, sudca stanovil na 24.09.2018 hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Toto muselo byť zrušené z dôvodu pochybenia súdu a bolo preložené na 15. novembra 2018. Pojednávanie plánované na 15.11.2018 však muselo byť opäť zrušené z dôvodu pochybenia súdu, ktorý porušil práva obžalovaného na spravodlivý súdny proces. Termín ďalšieho pojednávania bol stanovený na 14.1.2019.

 

12.12.2018

V prípade poškodeného J.H., ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia a poškodenej I.M., ktorá je obžalovaná z krivej výpovede a krivej prísahy sudca stanovil na 12.12.2018  spoločné hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. Pojednávanie muselo byť zrušené z dôvodu nenaplnenia zákonných náležitostí zo strany súdu. Nový termín spoločného pojednávania je 27.3.2019.

14.1.2019
V prípade poškodeného R.R. sudca pojednávanie odročil pre závažné pochybenie v zákonom stanovenom postupe. Pojednávanie bolo odročené preto, že obžalovanému nebolo doposiaľ doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Nový termín pojednávania je 21.3.2019.


14.1.2019

V prípade poškodeného L.H. sudca pojednávanie odročil pre chýbajúceho tlmočníka. Nový termín pojednávania je 21.3. 2019.


29.1.2019

Súdne pojednávanie s M.H. muselo byť odročené zo zdravotných dôvodov. Termín nového pojednávania na Okresnom súde Košice I je 12.3.2019. 


29.1.2019

Súdne pojednávanie s R.D. muselo byť odročené zo zdravotných dôvodov. Termín nového pojednávania na Okresnom súde Košice I je 12.3.2019.


12.3.2019

Uskutočnilo sa 2. pojednávanie s R.D. Termín ďalšieho pojednávania na Okresnom súde Košice I je 16.3.2019.

12.3.2019

Uskutočnilo sa 2. pojednávanie s M.H. Termín ďalšieho pojednávania na Okresnom súde Košice I je 16.3.2019.


21.3.2019

Plánované súdne pojednávanie na Okresnom súde Košice I bolo odročené pre chorobu sudcu.


27.3.2019

V prípade poškodeného J.H., ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia a poškodenej I.M., ktorá je obžalovaná z krivej výpovede a krivej prísahy, sudca pojednávanie opäť odročil pre chýbajúceho tlmočníka. V decembri 2018 bolo toto spoločné hlavné pojednávanie na Okresnom súde Košice I. zrušené z dôvodu nenaplnenia zákonných náležitostí zo strany súdu.  Nový dátum pojednávania je 27.5. o 9.00.  


16.5.2019
Pojednávania so zbitými Moldavčanmi M.H. a R.D., ktoré boli plánované na štvrtok 16. mája 2019 na Okresnom súde Košice I, boli odročené. Nový termín pojednávaní sudca stanovil na štvrtok 4. júla 2019.

27.5.2019
V pondelok 27. mája sa konalo pojednávanie s obžalovanými obeťami policajnej razie I.M. a J.H.. Po úvodných úkonoch a vystúpení obhajcu bolo pojednávanie odročené na 25.9.2019 o 10,00 v miestnosti č. 140.

10.6.2019
Hlavné pojednávanie s L.H. plánované na 10.6.2019 bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania obžalovanému.

4.7.2019
Na Krajskom súde v Košiciach  bolo pojednávanie s M.H. Sudcom Ladislavom Bujňákom bolo pojednávanie odročené na dobu neurčitú. Ako dôvod tohto rozhodnutia uviedol skutočnosť, že počká na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu ako ja na rozhodnutie krajského súdu v Košiciach vo veci zamietnutia žiadosti obžalovaných o preklad vybraných častí spisu (v analogickom prípade).

4.7.2019

Na Krajskom súde v Košiciach  bolo pojednávanie s R.D. Sudcom Ladislavom Bujňákom bolo pojednávanie odročené na dobu neurčitú. Ako dôvod tohto rozhodnutia uviedol skutočnosť, že počká na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.


8.7.2019
Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodu vykonávania dôkazov. Termín nasledujúceho pojednávania je 11.9.2019 o 9:00.

22.7.2019
Právny zástupca zbitých Roman Kvasnica podal
podnet ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi na vykonanie previerky súdnych spisov a previerky úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 120a nasl. zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V uvedených trestných konaniach dochádza podľa názoru obhajcu k zavinenému nesplneniu a porušeniu zákonných povinností zo strany zákonných sudcov, pričom ich správanie na hlavných pojednávaniach vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcov voči účastníkom konania a oprávnené pochybnosti o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo. 


27.8.2019
Právny zástupca zbitých Roman Kvasnica požiadal generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o prešetrenie postupov, konaní a rozhodnutí prokurátora okresnej prokuratúry v prípravných konaniach a o prešetrenie správania sa prokurátora okresnej prokuratúry na hlavných pojednávaniach v konaní pred súdom a jeho mediálneho vyjadrenia.

Prokurátor podľa názoru advokáta vykonával dozor nad dodržiavaním zákonnosti v jednotlivých šiestich prípravných konaniach v rozpore správnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ako i v rozpore s Etickým kódexom prokurátora.


11.9.2019

Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pojednávanie s L.H. už vedie nový sudca Ľuboš Vereš.

25.9.2019
V tento deň malo pokračovať  pojednávanie s obžalovanými obeťami policajnej razie I.M. a J.H., potom ako bolo pojednávanie v máji odročené. Septembrové pojednávanie, ktoré malo prebehnúť 25.9., bolo opäť odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súsvisiacich so súdnym konaním. O novom termíne pojednávania Vás budeme informovať.

21.10.2019

V pondelok o 9:00 na Okresnom súde Košice I sa malo uskutočniť pojednávanie s L.H., ktoré bolo dňa 11.9.2019 odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pondelkové vytýčené pojednávanie súd zrušil. Súd pojednávanie odročil z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte.


23.10.2019

V stredu sa malo uskutočniť  pojednávanie s obžalovaným R.R., ale Okresný súd Košice I oznámil právnym zástupcom, že pojednávsanie je odročené z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte.


23.10.2019

Jeden zo šestice zbitých Rómov, z ktorých štát po neprimeranom a neopodstatnenom zásahu v Moldave nad Bodvou urobil páchateľov, získal ocenenie Biela vrana za rok 2019. Viac o ocenení si môžete prečítať TU.  

 

2.3.2020

Po takmer dvoch rokoch súdneho procesu s L.H. pre krivé obvinenie policajta zasahujúceho počas razie z júna 2013 sudca Okresného súdu Košice I rozhodol zastaviť stíhanie. Stotožnil sa s argumentáciou obhajoby a Krajského súdu v Košiciach, ktoré okresný súd upozornili na závažné porušenia práv obžalovaného.

Viac si môžete prečítať v texte novinárky Veroniky Prušovej, ktorá o kauze policajnej razie píše pre DenníkN: https://dennikn.sk/1785854/zlom-po-razii-v-moldave-sudca-zastavil-trestne-stihanie-jedneho-zo-sestic...

11.3.2020

Federálna vláda Spojený štátov amerických vydala výročnú správu ministerstva zahraničných vecí o stave dodržiavania ľudských práv vo svete. V časti správy venovanej Slovensku spomína vývoj udalostí po policajnej razii v Moldave nad Bodvou. 


Six victims of a controversial 2013 police raid in the marginalized Romani community in Moldava nad Bodvou stood trial on perjury charges for reporting and testifying about police brutality and abuse of power during the raid. The court repeatedly failed to observe procedural requirements, delivering paperwork past legal deadlines or failing to deliver it altogether, refusing to provide interpretation and translation of documents, including the indictment, to defendants who did not speak or understand Slovak, and refusing to allow evidence submitted by the defense. As of November, Kosice district court judges, handling five out of the six cases, adjourned proceedings until the ECHR delivered its verdict as to whether the rights of the Romani citizens had been violated by the 2013 raid. Proceedings with the remaining defendant were pending.

1.9.2020

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prvej z dvoch sťažností zbitých obyvateľov Moldavy nad Bodvou, ktorí sa na súd obrátili potom, čo vyčerpali všetky opravné prostriedky v Slovenskej republike. Súd dal za pravdu sťažovateľom, spochybnil podstatu zásahu, opodstatnenosť použitia fyzickej sily, vyšetrovanie ako aj upozornil na fakt, že slovenské orgány sa nevenovali preskúmaniu možného rasového motívu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

21.5.2020

Krajský súd v Košiciach zrušil prokurátorom napadnuté uznesenie o zastavení konania v prípade L.H. Krajský súd vec vrátil Okresnému súdu Košice I a nariadil mu, aby vo veci opätovne konal a rozhodol.


8.9.2020

Hlavné pojednávanie v prípade obžalovaného M.H., ktoré sudca Okresného súdu Košice I zvolal na 8.9.2020, je odročené. Obhajcovia JUDr. Roman Kvasnica a JUDr. Dalibor Kuciaň sa na súd obrátili s podaním, v ktorom súdu oznámili, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o žiadosti zo dňa 21.1.2019 doplnenej dňa 21.6.2019 o preklad rozhodnutí a iných písomností. Súdu dali tiež do pozornosti rozhodnutie ESĽP, ktoré, napriek tomu, že sa týka iných obžalovaných, priamo súvisí s predmetnou trestnou vecou. Dátum nového hlavného pojednávania s M.H. zatiaľ nie je známy.


3.3.2021
Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné.  Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.
V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.

3.5.2021
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I doručil Okresnému súdu Košice I ustúpenie od žaloby v prípade obžalovaného L.H. Súd preto vytýčil pojednávanie na 3. mája 2021 o 11:00. Sudca na pojednávaní definitívne ukončil trestné stíhanie spolu so súdnym konaním. L.H. je definítivne nevinný. Spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi ho súdili tri roky od mája 2018.


13.5.2021

Sudca Okresného súdu Košice I ukončil súdny proces s obžalovaným R.R. na pojednávaní, ktoré zvolal po doručení ustúpenia od žaloby okresným prokurátorom. Rozhodnutie o ukončení súdneho konania je plávoplatné, prokutáror aj obžalovaný sa vzdali možnosti odvolať sa. R.R. bol obžalovaný spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018.


9.6.2021
Okresný súd Košice I zvolal pojednávanie v ďalších troch prípadoch, v ktorých definitívne ukončil trestné stíhania spolu so súdnymi konaniami. R.R. Prvé pojednávanie prebehlo o 08:30 s Milanom H., o 09:00 následne pokračovalo pojednávanie s Rolandom D. a o 09:30 sa uskutočnilo pojednávanie s Július H.


7.12.2021
Okresný súd Košice I zastavil trestné stíhanie voči obžalovanej I.M. so zdôvodnením, že to vyplýva z medzinárodnej zmluvy
a odvolal na prvý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade zbitých Moldavčanov.  Prokurátor podal sťažnosť voči rozhodnutiu, a preto rozsudok nenadobudol právoplatnosť.


29.04.2022
Krajský súd v Košiciach zamietol sťažnosť prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 07.12.2021, ktorým zastavil trestné stíhanie voči obžalovanej I.M. s odkazom na medzinárodnú zmluvu a na prvý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade zbitých Moldavčanov. Trestné stíhania voči všetkým šiestim obžalovaným sú tak definitívne ukončené.




Hodné povštimnutia:

Prípad duševne chorého ER

16.6.2013 v skorých ranných hodinách bol ER predvedený na policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou

16.6.2013 dopoludnia bol vyšetrovateľ upozornený na skutočnosť, že E.R. je duševne chorý (čo bolo zjavné aj pri pohľade na neho na policajnej stanici). ER bol pridelený advokát ex offo.

16.6.2013 bolo Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach začaté trestné stíhanie voči mentálne postihnutému E.R. obvinenému za trestný čin útoku na verejného činiteľa. E.R. bol vzatý do väzby.

19.6.2013 uznesením Okresného súdu Košice – okolie bolo vzatie do väzby potvrdené. ER bolo nariadené zostať vo väzbe po dobu vyšetrovania trestného činu útoku na verejného činiteľa. Na pokyn vyšetrovateľa boli 8.7.2013 do konania pribratí znalci z odboru psychiatrie na posúdenie duševného stavu obvineného.

6.8.2013 prevzal obhajobu E.R. JUDr. Jakubčík. Dňa 20.8.2013 splnomocnený advokát nahliadol do vyšetrovacieho spisu, pričom okrem iných skutočností zistil, že vo vyšetrovacom spise sa  nachádza znalecký posudok psychiatra. Tento posudok konštatoval, že „obvinený v čase spáchania trestného činu nebol schopný rozpoznať nebezpečenstvo a protiprávnosť svojho konania a nebol schopný svoje konanie ovládať.“

22.8.2013 obhajca podal návrh na zastavenie trestného stíhania spolu so žiadosťou o prepustenie z väzby a žiadosťou o preskúmanie postupu policajta.

27.8.2013 bolo zastavené trestné stíhanie  uznesením prokurátora okresnej prokuratúry Košice – okolie, kedy bol ER prepustený z väzby domov.

23.5.2016 ER sa následne domáhal na súde náhrady škody spôsobenej jeho nezákonným držaním vo väzbe. Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2016 jeho žalobu zamietol, keďže ju považoval za nedôvodnú. ER sa 23.5.2016 proti rozsudku dovolal a v súčasnosti konanie pokračuje pred krajským súdom.

https://romovia.sme.sk/c/6920778/vaznenie-retardovaneho-muza-presetri-aj-kosicka-policia.html

14.4.2022 Okresný súd Bratislava I rozhodol priznať nemajetkovú ujmu duševne chorému E.R. . Súd sa so zreteľom na okolnosti veci rozhodol žalobcovi, zastúpeného advokátom, priznať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 4.000 €, čiže v dvojnásobku pôvodne uvažovanej sumy. Bolo totiž preukázané, že predmetná nezákonná väzba mala na žalobcu vplyv a dopady na jeho osobný život a to obzvlášť aj preto, že nezákonná väzba bola vykonané bez adekvátnych opatrení na osobe, ktorá je zdravotne znevýhodnená pre mentálnu retardáciu na úrovni 9 ročného dieťaťa, čo bolo preukázané znaleckým posudkom a výpoveďami svedkov.



 

Stratené trestné oznámenie z podateľne Generálnej prokuratúry

15.6.2013 sa manželia Š zúčastnili podujatia v osade Budulovská

16.6.2013 prebehla komunikácia manželov Š. na policajnej stanici ohľadne zadržaných E.R. a L. H. Na policajnej stanici ich sprevádzal M.H jeden z organizátorov podujatia (MH, bol neskôr počas razie 19.6.2013 zbitý a v súčasnosti 2 obžalovaný z krivej výpovede). Manželia nechali na policajnej stanici zoznam svedkov (z radov obyvateľov osady), ktorí boli ochotní sa vyjadriť k nočnému incidentu v osade. Z dôvodu možnosti kontaktovania zo strany polície, na zozname uviedli, že jeden z nich býva v Bratislave a druhý pracuje v Bruseli (počas policajnej razie 19.6.2013 pokrikoval policajt M.J na bitého obyvateľa osady M.H poznámky v zmysle „teraz telefonuj kamarátom do Bratislavy a Bruselu“).

24.6.2013 podali manželia Š. na MV SR SKIS 2 žiadosti o prešetrenie policajného zákroku.

22.8.2013 prišla odpoveď MV SR na predložené žiadosti. SKIS konštatuje, že kontrolou nebolo preukázané porušenie právnych predpisov ani interných aktov a teda že zákrok prebehol v poriadku. Počas prešetrovania oprávnenosti zákroku SKIS vôbec nekomunikovala s obyvateľmi osady.

3.2.2014 podali manželia Š osobne v podateľni Generálnej prokuratúry trestné oznámenie týkajúce sa zásahu policajtov 19.6.2013.

16.6.2014 sa, vzhľadom na to, že z generálnej prokuratúry neprichádzala žiadna reakcia, manželia Š. obrátili na GP so žiadosťou o informáciu o spracovaní trestného oznámenia. 

24.6.2014 dostali manželia Š odpoveď z GP, že pôvodne podané trestné oznámenie (do podateľne) neevidujú a nevedia o jeho ďalšej distribúcii v štruktúrach GP a že v prípade, ak manželia trvajú na uvádzaných skutočnostiach, môžu podať nové trestné oznámenie. Manželia komunikovali s GP v zmysle, že nechceli podávať nové trestné oznámenie, ale chceli na prokuratúru doručiť pôvodne podané trestné oznámenie (s pečiatkou podateľne), ale toto nebolo zo strany GP akceptované.

21.7.2014 preto podali nové trestné oznámenie s pôvodne uvádzanými skutočnosťami.

25.8.2014 im bola doručená informácia o jeho spracovaní z Krajskej prokuratúry Prešov.


 

Súdny spor o zakázaný festival

V lete 2014 chcela skupina mimovládnych organizácií, spolu s Agentúrou Pohoda, zorganizovať v festival Moldava Spolu. Zo strany vedenia mesta Moldava nad Bodvou im to bolo zakázané niekoľko dní pred akciou.

28.05.2014 ETP Slovensko doručilo mestu MnB oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia – hudobného festivalu Moldava Spolu 2014. Organizovali ho viaceré mimovládne organizácie spolu s Festivalom Pohoda. Plánovaný termín podujatia bol 29.8.2014.

20.8.2014 Mesto Moldava nad Bodvou doručilo ETP Slovensko rozhodnutie, ktorým zakázalo realizovať podujatie.

4.9.2014 ETP Slovensko podalo opravný prostriedok („odvolanie“) proti rozhodnutiu mesta MnB o zákaze konania kultúrneho podujatia; príslušným na rozhodnutie je Krajský súd v Košiciach.

31.1.2017 sa koná prvé pojednávanie na Krajskom súde v Košiciach.

25.4.2017 bolo druhé pojednávanie, na ktorom príslušná sudkyňa rozhodla, že zákaz zo strany mesta Moldavy nad Bodvou bol v poriadku. Teda súd potvrdil rozhodnutie mesta o zákaze.

7.8.2017 Krajský súd v Košiciach doručil rozsudok.

18.8.2017 ETP Slovensko podáva odvolanie proti rozsudku; vec sa teda presúva na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Odvtedy je vec na najvyššom súde. O odvolaní bude rozhodovať 3-členný senát.