Za iniciatívou stoja


Mimovládne organizácie Equity, o.z., ERRC - Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) sa po 5 rokoch od policajnej razie v Moldave nad Bodvou v roku 2018 spojili, aby poukázali na nespravodlivosť a nezákonnosť celého zásahu a rozporuplnosť jeho vyšetrovania. Mimovládne organizácie poskytovali / poskytujú poškodeným obetiam podporu, sociálne a advokačné služby.

 Táto webová stránka patrí Iniciatíve mimovládnych organizácií a pripravili ju k 5. výročiu policajnej razie v júni 2018. Odvtedy ju pravidelne aktualizujú o nové skutočnosti z vývoja celej kauzy na Slovensku aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. V prípade záujmu o prebratie materiálov a obsahu z webu, ako aj o ich ďalšie spracovanie, vám po zvážení radi udelíme súhlas. Svoj záujem nám môžete adresovať na e-mailovú adresu 8rokov@policajnarazia.sk .


EQUITY, o.z.
www.equityoz.sk

Občianske združenie Equity bolo založené v roku 2008 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva a to podporou vzdelávania, voľnočasových aktivít, ako aj poskytovaním poradenstva a materiálnej a morálnej pomoci.

 
 
 

ERRC - Centrum pre práva Rómov - http://www.errc.org/

Občianske združenie bolo založené v polovici deväťdesiatych rokov aktivistami, ktorí našli inšpiráciu v úspešných súdnych prípadoch americkej občianskej spoločnosti ochraňujúcej ľudské a občianske práva, odkedy už prešlo dlhou cestou boja za rovnaké práva pre Rómov. Hoci mená a tváre sa obmenili, odhodlanie ERRC bojovať proti diskriminácii zostalo rovnaký.

 

ETP SLOVENSKO 
 www.etp.sk

Je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá od roku 2001 spolupracuje s miestnymi samosprávami, školami, charitatívnymi, mimovládnymi organizáciami a aktívnymi dobrovoľníkmi na programoch zameraných na zlepšenie kvality života obyvateľov segregovaných rómskych komunít prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a vzdelávacích služieb prístupom "od kolísky po kariéru".


 
 
 

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO -https://www.amnesty.sk/

Je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

 
 

Nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Jeho cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. 

  

 AKO SA S NAMI SPOJÍTE


8rokov@policajnarazia.sk