5 rokov po

policajnej razii v Moldave nad Bodvou

              Ubehlo už 5 rokov, odkedy polícia vykonala raziu v osade na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou.  

          Tento zásah z 19. júna 2013 nebol opodstatnený, nebol primeraný a keďže preň neexistoval legitímny dôvod, nemal sa nikdy uskutočniť. K tomuto záveru dospela verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová po jeho preskúmaní a zároveň skonštatovala porušenie základných práv osôb.

  Naopak, policajná inšpekcia ministerstva vnútra vyšetrila, že všetko bolo v súlade so zákonom a policajti postupovali primerane. Proti tomuto záveru sa poškodení právne bránili a po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov boli ich sťažnosti prijaté na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu

           Policajná inšpekcia zároveň spochybnila vyjadrenia poškodených na adresu zasahujúcich policajtov. Obete zásahu boli podrobené psychologickým posudzovaniam, množstvu vypočúvaní a následne ich výpovede boli označené ako krivé obvinenia proti zasahujúcim policajtom. Z obetí sa stali páchatelia, ktorým v súčasnosti hrozí trest.


         Hoci od začiatku namietame chýbajúcu nezávislosť vo vyšetrovaní, na Slovensku ani po 5 rokoch od razie neexistuje nezávislý vyšetrovací orgán, ktorý by preskúmaval sporné postupy polície. Sme presvedčení, že bez takejto inštitúcie Slovenská republika negarantuje základné právo na nezávislé vyšetrenie veci. Policajti predsa nemôžu nezávisle vyšetrovať svojich kolegov policajtov. Tento právny názor už opakovane vyslovil Európsky súd pre ľudské práva.

          Videozáznamy zo zásahov policajtov stále chýbajú, a tak slovenská polícia nevie dôveryhodne preukázať ako používa fyzickú silu voči občanom.

        Pri 5. výročí policajnej razie v Moldave nad Bodvou preto formulujeme požiadavky, ktorými sa obraciame na relevantné orgány štátu s výzvou, aby svojím aktívnym prístupom prijali opatrenia, ktoré zastavia  pretrvávajúcu nespravodlivosť. Pretože spravodlivosť nepatrí iba vybraným skupinám obyvateľstva, ale patrí všetkým nám – ľuďom, Slovákom, Čechom, Maďarom, Rómom, cudzincom, príslušníkom menšín, jednoducho všetkým, ktorí žijú v našej krajine.


Aktuálne sa deje

ČASOPIS NOTA BENE: Krivda, ktorá volá do neba

Prečítajte si reportáž Jany Čavojskej o policajnej razii v Moldave nad Bodvou z júna 2013 a o trestných konaniach a súdnych procesoch voči zbitým Moldavčanom, ktoré nasledovali po zásahu policajtov. Text nájdete v najnovšom vydaní časopisu NOTA BENE.

Čítajte viac