8 rokov po

policajnej razii v Moldave nad Bodvou

               Ubehlo už 8 rokov, odkedy polícia represívne zasiahla v osade na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou. Táto razia z 19. júna 2013 nebola opodstatnená, nebola primeraná a keďže pre ňu neexistoval legitímny dôvod, nemala sa nikdy uskutočniť. K tomuto záveru dospela verejná ochrankyňa práv po jej preskúmaní a zároveň skonštatovala porušenie základných práv osôb.

            Naopak, policajná inšpekcia vyšetrila, že všetko bolo v súlade so zákonom a policajti postupovali primerane. Odkedy inšpekcia spochybnila vyjadrenia poškodených na adresu zasahujúcich policajtov, obete zásahu boli podrobené psychologickým posudzovaniam, množstvu vypočúvaní a následne ich výpovede boli označené ako krivé obvinenia proti zasahujúcim policajtom.  Z obetí sa stali obžalovaní, ktorých súdili od mája 2018. 

                  Proti tomuto záveru sa poškodení právne bránili a po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov boli ich sťažnosti prijaté na Európskom súde pre ľudské práva v ŠtrasburguESĽP od marca 2019 koná voči Slovenskej republike. Prvé konanie Slovenská republika prehrala 1.9.2020, ESĽP dal za pravdu zbitým a skonštatoval, že do ich základných práv bolo raziou a následným jej vyšetrením zasiahnuté.          

            S odstupom niekoľkých mesiacov od rozsudku ESĽP prokurátor stiahol 5 zo 6-tich žalôb na košickom súde. Súd ukončil procesy v máji a júni. V prípade šiestej súdenej obete prokurátor neustúpil a podľa jeho vyjadrení na to ani nevidí dôvod. Ide pritom o obeť, ktorej obžaloba je právne najviac sporná.     

           Hoci od začiatku namietame chýbajúcu nezávislosť vo vyšetrovaní policajnej akcie, na Slovensku ani po ôsmich rokoch od razie neexistuje nezávislý vyšetrovací orgán, ktorý by preskúmaval sporné postupy polície. Sme presvedčení, že bez takejto inštitúcie Slovenská republika negarantuje základné právo na nezávislé vyšetrenie veci. Policajti predsa nemôžu nezávisle vyšetrovať svojich kolegov policajtov. 

          Videozáznamy zo zásahov policajtov stále chýbajú, a tak slovenská polícia nevie dôveryhodne preukázať ako používa fyzickú silu voči občanom. 

           Pri 8. výročí policajnej razie v Moldave nad Bodvou upozorňujeme na naše požiadavky spred troch rokov, ktorými sme sa obrátili na relevantné orgány štátu s výzvou, aby svojím aktívnym prístupom prijali opatrenia, ktoré zastavia pretrvávajúcu nespravodlivosť. Pretože spravodlivosť nepatrí iba vybraným skupinám obyvateľstva, ale patrí všetkým nám – ľuďom: Slovákom, Čechom, Maďarom, Rómom, cudzincom, príslušníkom menšín - teda všetkým, ktorí žijú v našej krajine.

          Zároveň upozorňujeme na množstvo pochybení vo vyšetrovaní prípadu, ktoré sa naplno odhalili počas súdnych procesov s poškodenými. Vady a nedostatky úkonov vyšetrovateľov odobrených dozorujúcou prokuratúrou majú vážny charakter, na ktorý upozorňuje obhajca poškodených obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave nad Bodvou počas súdnych pojednávaní. Spravodlivosť aj po siedmich rokoch od razie vyzerá byť v našej krajine v nedohľadne.


Aktuálne sa deje