Prinášame rozhodnutie súdu v prípade oslobodenia Leonarda H.

Prečítajte si celé znenie oslobodzujúceho rozsudku, ktorý zbavuje viny Leonarda H. po troch rokoch od začatia súdneho konania.

Viac informácií o vývoji prípadu Leonarda H. ako aj celú chronológiu od razie po oslobodzujúci rozsudok nájdete v sekcii Z obetí vinníci.


20210506_125706_0001JPG


20210506_125706_0002JPG


20210506_125706_0003JPG