Pojednávanie s L.H. je odročené, prokuratúra chce čakať na právoplatnosť rozsudku ESĽP

Pojednávanie s L.H. na Okresnom súde Košice I sa v stredu 21.10.2020 o 9:00 neuskutoční. Súd na základe žiadosti prokuratúry pojednávanie v tento deň zrušil. Sudca Luboš Vereš vyhovel prokuratórovi Matejovi Čintalovi, ktorý žiadal hlavné pojednávanie odročiť. Argumentuje rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý 1.9.2020 rozhodol vo veci sťažnosti R.R. a R.D. voči Slovenskej republike. Prokurátor chce počkať na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, pretože podľa neho môže mať "podstatný význam pre ďalší procesný postup zo strany prokuratúry." Nový termín pojednávania nie je známy.