Chronológia prípadu obžalovanej zbitej obete L.H.

3.5.2021

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I doručil Okresnému súdu Košice I ustúpenie od žaloby v prípade obžalovaného L.H. Súd preto vytýčil pojednávanie na 3. mája 2021 o 11:00, na ktorom definitívne ukončil trestné stíhanie spolu so súdnym konaním. L.H. čelil obžalobe spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018.


3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.

V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.


21.5.2020

Krajský súd v Košiciach zrušil prokurátorom napadnuté uznesenie o zastavení konania. Krajský súd vec vrátil Okresnému súdu Košice I a nariadil mu, aby vo veci opätovne konal a rozhodol. 


2.3.2020

Po takmer dvoch rokoch súdneho procesu s L.H. pre krivé obvinenie policajta zasahujúceho počas razie z júna 2013 sudca Okresného súdu Košice I rozhodol zastaviť stíhanie. Stotožnil sa s argumentáciou obhajoby a Krajského súdu v Košiciach, ktoré okresný súd upozornili na závažné porušenia práv obžalovaného. 

Viac si môžete prečítať v texte novinárky Veroniky Prušovej, ktorá o kauze policajnej razie píše pre DenníkN: https://dennikn.sk/1785854/zlom-po-razii-v-moldave-sudca-zastavil-trestne-stihanie-jedneho-zo-sestic...


21.10.2019

V pondelok o 9:00 na Okresnom súde Košice I sa malo uskutočniť pojednávanie s L.H., ktoré bolo dňa 11.9.2019 odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pondelkové vytýčené pojednávanie súd zrušil z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte


11.9.2019

Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pojednávanie s L.H. už vedie nový sudca Ľuboš Vereš.


8.7.2019

Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodu vykonávania dôkazov. Termín nasledujúceho pojednávania je 11.9.2019 o 9:00.

10.6.2019 

Hlavné pojednávanie s L.H. plánované na 10.6.2019 bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania obžalovanému.

21.3.2019
Pojednávanie s  L.H. bolo pre chorobu sudcu odročené. Nový termín nebol vytýčený.


14.1.2019

Plánované pojednávanie s obžalovanou obeťou L.H., ktoré bolo odročené z 8.11.2018, bolo opäť odročené. Dôvodom bola požiadavka obžalovaného na prítomnosť tlmočníka. Termín ďalšieho pojednávania sudca stanovil na 21.3.2019.


8.11.2018

Malo byť prvé pojednávanie s obžalovaným L.H., ale sudca ho odročil na 14.1.2019

19.7.2018
Obžalovaný L.H. podal prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 6.8.2018, sp. zn. 1T/37/2018.


8.6.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov.

 • Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 12 mesiacov.
 • Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného MJ s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.

28.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie: Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 05.3.2014 , 11.9.2014. a 4.6.2015, po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. MJ, mal počas výkonu služby dňa 19.06.2013, v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod., na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou, v rámci policajnej akcie, voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia, odreniny a podliatiny na rôznych miestach na tele a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov Bod 2 (viď nižšie).

30.8. 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 vznieslo obvinenie voči L.H. zo spráchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

marec 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 realizovalo predprípravné konanie vo veci podozrenia L.H. zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1-5 rokov).


júl-december 2016
Krajská prokuratúra Prešov vydala pokyn Okresnej prokuratúre Košice 1, a tá následne vydala pokyn na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 na prešetrenie podozrenia J.H. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona (3 - 8 rokov).

20.6.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR zaslala Krajskej prokuratúre Prešov poznatky o podozreniach nasvedčujúcich, že zbití Rómovia spáchali trestný čin a pripojila aj príslušné časti vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.).

V prípade L.H. sa jednalo konkrétne o podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona (3 - 8 rokov).

Uvedenie motívu: Pomsta za služobný zákrok - predvedenie LH dňa 16.6.2013 na OO PZ Moldava nad Bodvou a jeho následné obvinenie a trestné stíhanie.


24.5.2016
Krajská prokuratúra Prešov zaslala na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR pokyn so žiadosťou o preskúmanie podozrení, či zo strany zbitých Rómov bol v priebehu vyšetrovania spáchaný trestný čin.


22.3.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM).
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR).
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

23.11.2015
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a).
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.


4.6.2015
Ďalší výsluch zbitého L.H.


11.9.2014
Ďalší ýsluch zbitého L.H.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.):

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013).

5.3.2014

Výsluch zbitého L.H.


20.1.2014
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.) začala trestné stíhanie policajtov pre podrozrenie zo spáchania viacerých trestných činov:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (L.H. bol počas zákroku v osade Budulovská a po následnom predvedení na policajnú stanicu bitý).


15.6.2013
Incident pred policajným zásahom.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.