Chronológia obžaloby zbitej obete M.H.

16.5.2019
Pojednávania so zbitými Moldavčanmi M.H. a R.D., ktoré boli plánované na štvrtok 16. mája 2019 na Okresnom súde Košice I, boli odročené. Nový termín pojednávaní sudca stanovil na štvrtok 4. júla 2019.

12.3.2019

Uskutočnilo sa 2. pojednávanie s poškodeným M.H. na Okresnom súde Košice I.


29.1.2019

Termín 2. pojednávania s obžalovanou obeťou policajného násilia M.H. Pojednávanie bolo odročené na zo zdravotných dôvodov. Termín nového pojednávania na Okresnom súde Košice I je 12.3.2019.


15.11.2018
Prvé pojednávanie prebehlo, bolo odročené pre chýbajúce tlmočenie.

07.8.2018
Obžalovaný M.H. podal prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 23.07.2018, sp. zn. 4T/38/2018.

23.7.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov.

 • Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 18 mesiacov.
 • Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného MJ s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.

03.7.2018
Obžalovaný M.H. podal návrh na zastavenie trestného stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a tento skutok ani nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci a návrh na odmietnutie obžaloby a na vrátenie veci prokurátorovi podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného zákona, pre zistené závažné chyby, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces poriadku.

28.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie:
Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 21.02.2014 v čase od 10:45 hod. do 13:00 hod., dňa 11.09.2014 v čase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015 v čase od 10:15 hod. do 10:32 po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. MJ počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť zranenia, a to povrchové pomliaždenie s odreninou v ľavej temennej oblasti v oblasti s miernym opuchom 2x2 cm, pomliaždenie s opuchom chrbta ľavej ruky a povrchové pomliaždenie hrudníka prejavujúce sa len tlakovou bolestivosťou v oblasti desiateho rebra v lopatkovej čiare a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: Bod 2 (viď nižšie).30.8.2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Vznesenie obvinenia zo spáchania trestného činu
 • Obvinenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov)

marec 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Predpípravné konanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu
 • Podozrenie zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov)

júl-december 2016
Pokyn Krajskej prokuratúry Prešov na Okresnú prokuratúru Košice 1 a následne pokyn z Okresnej prokuratúry Košice 1 na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Pokyn na prešetrenie podozrení zo spáchania trestných činov v jednotlivých prípadoch
 • Podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b)Trestného zákona (3 - 8 rokov)

20.6.2016
Odpoveď Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR Krajskej prokuratúre Prešov

Zaslanie poznatkov o podozreniach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin spolu s príslušnými časťami vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.):

Podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b)Trestného zákona (3 - 8 rokov)

Uvedenie motívu: Pomsta za služobný zákrok - predvedenie LH dňa 16.6.2013 na OO PZ Moldava nad Bodvou a jeho následné obvinenie a trestné stíhanie


24.5.2016
Pokyn Krajskej prokuratúry Prešov na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Žiadosť o preskúmanie podozrení, že bol spáchaný tresný čin


22.3.2016
Uznesenie o zastavení trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Trestné stíhanie bolo zastavené vo veci:

 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM)
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR)
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie


23.11.2015
Uznesenie o zastavení trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR
Trestné stíhanie bolo zastavené vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je  nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci

11.9.2014
Tretí výsluch zbitého M.H.

11.9.2014
Ďalší výsluch zbitého M.H.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.)
Trestné stíhanie vo veci (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013.

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona


21.2.2014

Výsluch zbitého


20.1.2014
Začiatok trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.)

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona 
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona 
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona 
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona 
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona


19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (M.H. bol počas zákroku v osade Budulovská a po následnom predvedení na policajnú stanicu bitý).


15.6.2013

Incident pred policajným zásahom.