V utorok pokračujú súdne konania s Moldavčanmi v Košiciach

Equity, o.z.
ERRC – Európske centrum pre práva Rómov
 ETP Slovensko
 Amnesty International Slovensko
 Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

__________________________________________________________________________ 

Tlačová správa 

SÚD V ŠTRASBURGU PRIBRAL ORGANIZÁCIE
DO KONANÍ, ABY SA VYJADRILI K RAZII V MOLDAVE
 

Od augusta 2018 prebiehajú na Okresnom súde Košice I hlavné pojednávania so šiestimi obžalovanými obeťami policajnej razie v Moldave nad Bodvou z júna 2013. Vo všetkých prípadoch považuje koalícia mimovládnych organizácií žaloby za rozporuplné a nezákonné. V súčasnosti pre policajnú raziu a jej vyšetrovanie začal Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dve konania, do ktorých pribral ako tretiu stranu - vedľajších účastníkov - Vysokého komisára OSN, verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, Amnesty International a občianske združenie Equity. Slovenské súdy aj naďalej pojednávajú s Moldavčanmi o ich vine za krivé svedectvo či výpoveď. Najbližšie pojednávanie bude v utorok 12. marca.  

     Traja sudcovia Okresného súdu Košice I rozhodujú o vine alebo nevine spolu šiestich obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave nad Bodvou, ktorí vypovedali o tom, čo počas razie prežili. V máji 2018 im boli vznesené obžaloby z trestných činov krivého obvinenia a krivej výpovede. Okresný súd Košice I ich vzápätí odsúdil trestnými rozkazmi na tresty odňatia slobody 12 mesiacov s podmienečným odložením na 12 až 18 mesiacov. Advokáti zbitých Rómov podali voči trestným rozkazom odpory, a preto nenadobudli právoplatnosť. Od septembra 2018 doposiaľ súd vytýčil 17 termínov hlavných pojednávaní.

       „O nezákonnosti zásahu a neobjektívnosti jeho prešetrenia sme presvedčení. Preto sme požiadali o možnosť poskytnúť doplňujúce informácie Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Súd našej žiadosti vyhovel. V podkladoch pre ESĽP upozorňujeme na absentujúcu nezávislosť vyšetrovania. Uvádzame konkrétne prípady porušenia zákona počas vyšetrovania a pri vedení trestného spisu. Poukazujeme na politizáciu prípadu od samého začiatku predstaviteľmi štátnej moci - hlavne vtedajším ministrom vnútra, premiérom a policajným prezidentom,“ povedala predsedníčka občianskeho združenia Equity Lýdia Šuchová.

         Poškodení zbití obyvatelia Budulovskej osady v Moldave nad Bodvou bojujú za spravodlivosť už takmer šesť rokov. Namietali najmä priebeh vyšetrovania postupu policajtov pri zásahu, ako aj následného preskúmania zásahu a jeho opodstatnenosti. V súčasnosti o ich sťažnostiach, ktoré podali v mene klientov neziskové organizácie ERRC a Poradňa pre ľudské a občianske práva, rozhoduje Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). 

      „V sťažnosti sme upozornili na viaceré aspekty porušenia ľudských práv našich klientov,“ objasňuje Michal Zálešák z ERRC a pokračuje: „V súčasnosti vítame, že ESĽP poskytol možnosť ďalším štyrom subjektom predložiť doplňujúce informácie k tomuto prípadu. S Vysokým komisárom OSN sme v kontakte, keďže vývoj prípadu policajnej razie monitoruje od samého začiatku.“ 

        Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko, ktoré v lokalite v tom čase pôsobilo a ako prvé zdokumentovalo stav v osade ráno po policajnej razii,  oceňuje dlhodobú snahu oboch verejných ochrankýň práv. „Podnet ombudsmanke Jane Dubovcovej sme zaslali hneď po policajnom zásahu. Po prešetrení prípadu skonštatovala, že počas zákroku policajtov došlo k porušeniu ľudských práv. Následne celé roky bojovala za spravodlivé vyšetrenie celého prípadu. Jej nástupkyňa Mária Patakyová s rovnakým nasadením v tejto snahe pokračuje. Je veľmi cenné, že sleduje súdne pojednávania ako aj to, že predložila intervenciu na ESĽP,“ povedala Mačáková.

      „Vzhľadom na závažnosť policajnej razie v Moldave nad Bodvou ako aj šikanózne otočenie celého prípadu tak, že sa z obetí stali vinníci, rozhodla sa medzinárodná centrála Amnesty International vstúpiť do konania súdu v Štrasburgu. Tento prípad je významný aj v medzinárodnom kontexte porušovania ľudských práv,“ vysvetľuje riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

    ESĽP umožnil vstúpiť do konania ako tretej strane, teda vedľajším účastníkom konania, občianskemu združeniu Equity, Amnesty International, Vysokému komisárovi OSN a verejnej ochrankyni práv Márii Patakyovej. 

       Najbližšie dve súdne pojednávania s obžalovanými obeťami policajnej razie sa uskutočnia na Okresnom súde Košice I 12.3.2019 a ďalšie dve 21.3.2019 (ZRUŠENÉ PRE CHOROBU SUDCU) na tom istom mieste. Dňa 12.3.2019 bude na pojednávaniach osobne prítomná ombudsmanka Mária Patakyová.


____________________________________________________________

Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, 5rokov@policajnarazia.sk