Výzva "Moldava: Sme s vami" podporuje obžalovaných na pojednávaniach

Vážené podporovateľky a podporovatelia,
 
začali sa súdne konania so šiestimi zbitými obeťami policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Chceli by sme Vás, ako iniciátori výzvy „Moldava: Sme s vami“, informovať o priebehu kauzy, ktorú považujeme za závažné zlyhanie spravodlivosti na Slovensku. Zároveň sa Vám chceme poďakovať za podpísanie výzvy a za to, že Vám nie je ľahostajné, keď štátna moc robí z obetí policajného násilia páchateľov. Ak ste tak ešte nespravili, výzvu môžete podpísať TU
 
Šesť obetí policajnej razie je obžalovaných z krivej výpovede a krivého obvinenia (voči zasahujúcim policajtom). Doposiaľ Okresný súd Košice I zvolal 5 pojednávaní. Tri z nich (24.9., 8.11., 15.11.) sa nepodarilo sudcovi (vo všetkých prípadoch tomu istému) otvoriť z dôvodu závažných pochybení súdu v zákonnom doručovaní predvolaní a iných zákonom stanovených dokladov obhajcovi alebo obžalovaným. Tieto pojednávania museli byť odročené.
 
Vo štvrtok 15.11.2018 prebehli dve ďalšie hlavné pojednávania. Sudca nepripustil v obidvoch prípadoch návrhy obhajoby na predloženie ďalších dôkazov alebo predvolanie svedkov, ktoré poukazujú na závažné pochybenia, ktoré obsahuje všetkých šesť vyšetrovacích spisov, na základe ktorých zbitých Rómov obžalovali.

V prvom prípade sudca odročil pojednávanie, pretože obžalovaný potreboval tlmočníka do maďarčiny. Zákonné pochybenia pre tlmočenie a písomnosti v jazyku, ktorému obžalovaní rozumejú sa týkajú viacerých pojednávaní.

V druhom prípade obhajca poukázal na neopodstatnenosť obžaloby, ktorá uvádza, že obžalovaný mal v rámci svojej výpovede krivo obviniť jedného zo zasahujúcich policajtov, na základe čoho sa začalo trestné stíhanie voči policajtovi. Pritom trestné stíhanie voči policajtom bolo začaté 20.1.2014 a výpoveď obžalovaného prebehla až o mesiac neskôr 20.2.2014. V tomto konaní tiež nesedí zápisnica z výsluchu obžalovaného s jeho skutočnou výpoveďou. Obsahuje slová, ktoré menia význam výpovede, hoci ich poškodený nepovedal. Dokazuje to nahrávka z vyšetrovacieho spisu, ktorú vyhotovil vyšetrovateľ. Prokurátor videozáznam výsluchu obžalovaného ani doslovný prepis nahrávky súdu nepredložil, aj keď v zmysle zákona je to jeho povinnosťou. Požiadavku obhajcu na doplnenie tohto dôkazu, keďže sa má jednať o verbálny trestný čin vyplývajúci práve z tohto výsluchu, súd rovnako zamietol.

 „Od začiatku som mal strach, že toto trestné konanie nie je o práve, a táto obava vo mne pretrváva,“ povedal po pojednávaniach právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.

Od policajnej razie v Moldave nad Bodvou v júni uplynulo 5 rokov. Polícia či prokuratúra podstatu zásahu nikdy neskúmali, hoci na túto skutočnosť upozornila mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv. Naopak, z obetí policajnej razie sa počas následných dvoch trestných konaní stali vinníci. Celý prípad pripomína príbeh Hedvigy Malinovej. Preto sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv, demokratických ambasád na Slovensku, mimovládnych organizácií a médií zúčastnili pojednávaní a budú ich pozorne sledovať.

Buďte spolu s nami, spolu s obeťami z Moldavy, a spoločne tak zosilnime hlas voči neprávosti.  

Podrobnejšie o včerajších súdnych pojednávaniach si môžete prečítať napríklad v texte Denníka N (https://dennikn.sk/1295913/obete-razie-v-moldave-postavili-pred-sud-ako-obzalovani/?ref=tit). 

Za iniciatívy a organizácie:

Aliancia Fair-play
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Kultúrny reparát
Liga za ľudské práva
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Zastavme korupciu
Nadácia Pontis
Nie je nám to jedno
Rómske advokačné a výskumné stredisko
Via Iuris
Za slušné Slovensko

moldava-sme-s-vami-coverpng