TS: Obyvateľov Moldavy súdia už rok, postup štátu pripomína prípad z Rumunska

Equity, o.z. ERRC – Európske centrum pre práva Rómov ETP Slovensko Amnesty International Slovensko Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

_______________________________________________________________________

Tlačová správa

OBYVATEĽOV MOLDAVY SÚDIA UŽ ROK, POSTUP ŠTÁTU PRIPOMÍNA PRÍPAD Z RUMUNSKA

V pondelok 27. mája pokračuje na Okresnom súde Košice I spojené pojednávanie s obeťami policajnej razie v Moldave nad Bodvou spred takmer šiestich rokov. Koalícia mimovládnych organizácií spochybňuje vyšetrovanie razie, ktoré chce spraviť z obetí vinníkov a upozorňuje Okresný súd Košice I na najnovší rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Európsky súd rozhodol v prospech sťažovateľov - zbitých Rómov z Rumunska, ktorých situácia po policajnej razii v mnohom pripomína prípad z Moldavy nad Bodvou.

Štyria sudcovia Okresného súdu Košice I aj naďalej rozhodujú o vine alebo nevine šiestich obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave nad Bodvou, ktorí vypovedali o tom, čo počas policajnej razie v júni 2013 prežili. V máji 2018 im boli vznesené obžaloby z trestných činov krivého obvinenia a krivej výpovede. Okresný súd Košice I ich vzápätí odsúdil trestnými rozkazmi na tresty odňatia slobody 12 mesiacov s podmienečným odložením na 12 až 18 mesiacov. Advokáti zbitých Rómov podali voči trestným rozkazom odpory, apreto nenadobudli právoplatnosť. Od septembra 2018 doposiaľ súd vytýčil 21 termínov hlavných pojednávaní.

„Rumunský prípad, o ktorom prednedávnom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, má niekoľko dôležitých paralel s policajnou raziou v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Napríklad, podľa slov vtedajšieho policajného prezidenta Gašpara bola razia, podobne ako v Rumunsku, realizovaná ako prevencia zníženia kriminality v rómskych osadách, čo ESĽP považuje za neakceptovateľné,“ hovorí Jarmila Lajčáková z CVEKu. Medzi spoločnými črtami je tiež spornosť dokazovania v prípade, kde váha výrokov policajtov sarovnako vnímala ako relevantnejšia než výroky zbitých Rómov. Otáznou je aj nezávislosť a účinnosť vyšetrovania policajnej inšpekcie spadajúcej pod ministerstvo vnútra. Aj v Rumunsku sa vyšetrovanie dopracovalo k záverom, že sa poškodení zbili sami.

„Rozhodnutie proti Rumunsku je pre súdených Moldavčanov nádejou, že sa napokon domôžu spravodlivosti, keďže aj ich sťažnosťami sa ESĽP začal nedávno zaoberať,“ povedala Lajčáková.

Poškodení zbití obyvatelia Budulovskej osady vMoldave nad Bodvou bojujú za spravodlivosť už takmer šesť rokov. Namietali najmä priebeh vyšetrovania postupu policajtov pri zásahu, ako aj následného preskúmania zásahu ajeho opodstatnenosti. V súčasnosti o ich sťažnostiach, ktoré podali v mene klientov neziskové organizácie ERRC a Poradňa pre ľudské a občianske práva, rozhoduje Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP).

V pondelok 27.5.2019 sa bude na Okresnom súde Košice I rozhodovať o vine alebo nevine dvoch zo šiestich obžalovaných – J.H. a I.M., ktorých pojednávanie bolo v minulosti viackrát odročené. Na pojednávaniach sa pravidelne zúčastňuje verejnosť, zástupcovia mimovládnych organizácií, ambasád na Slovensku a Kancelárie verejnej ochrankyne práv.

„Dúfame, že okresný súd konečne rozhodne o nevine prvých obžalovaných a po šiestich rokoch traumatizovania nevinných ľudí ukončí procesy, ktoré nestoja na objektívnom a nezávislom vyšetrovaní. Napríklad I.M.je obžalovaná z toho, že na základe jej výpovede bolo začaté trestné stíhanie policajtov. V skutočnosti táto pani vypovedala skoro 3 mesiace po začatí trestného stíhania, čiže logicky jej výpoveď nemohla iniciovať začatie stíhania, ktoré už bolo dávno začaté,“ povedala Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity.

Informácie o súdnych procesoch sú uverejnené na webovej stránkewww.policajnarazia.sk. Stránka, ktorú spravujú mimovládne organizácie, obsahuje chronológiu kauzy, a tiež prehľad a videozáznamy výrokov verejných činiteľov, ktorí svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie razie od samého začiatku.____________________________________________________________ 

Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, +421 907 762 921, 5rokov@policajnarazia.sk