TLAČOVÁ SPRÁVA: Začínajú sa hlavné pojednávania so zbitými obeťami policajnej razie v Moldave


Equity, o.z.
ERRC – Európske centrum pre práva Rómov
ETP Slovensko
Amnesty International Slovensko

Centrum pre výskum etnicity a kultúry ___________________________________________________________________________________


Tlačová správa

ZAČÍNAJÚ SA HLAVNÉ POJEDNÁVANIA
SO ZBITÝMI OBEŤAMI POLICAJNEJ RAZIE V MOLDAVE

 

V pondelok, 24.9.2018 sa v Košiciach koná prvé pojednávanie s jednou zo šiestich obžalovaných obetí policajnej razie na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou. Okresný súd v lete uznal formou trestného rozkazu zvyšných piatich obžalovaných Rómov vinnými zo spáchania trestných činov krivého obvinenia, krivej výpovede a krivej prísahy voči zasahujúcim policajtom. Advokáti obžalovaných podali voči rozkazom odpory poukazujúce na mnohé závažné rozpory a chyby vo vyšetrovaní.


     Koalícia mimovládnych organizácií (Equity, o.z., ERRC, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko a CVEK) aj naďalej znepokojene sleduje vývoj po ukončení vyšetrovania represívno-pátracej akcie 100 v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Koalícia poukazuje na nespravodlivosť v prípade 6 zbitých obetí policajného násilia, ktoré sú v súčasnosti obžalované. Organizácie upozorňujú, že vyšetrovanie zásahu nebolo dôsledné a nezávislé, a dodnes nedošlo k vyvodeniu trestno - právnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorí zásah naplánovali a realizovali.


     Na pondelok 24.9. 2018 o 9:00 je vytýčené na Okresnom súde Košice I prvé pojednávanie s jedným zo šiestich zbitých Rómov, ktorých prokuratúra začiatkom leta obžalovala. Súd uznal piatich z nich vinnýmitrestnými rozkazmi. V prípade šiestej obete,  o ktorej obžalobe bude v pondelok košický súd pojednávať, trestný rozkaz vydaný nebol. Právni zástupcovia obžalovaných podali voči trestným rozkazom odpory, preto nenadobudli právoplatnosť a súdy sú preto povinné zvolať hlavné pojednávania. Bližšie informácie o súdnych procesoch budú uverejňované na webovej stránke www.policajnarazia.sk, ktorú spravujú mimovládne organizácie. Stránka obsahuje chronológiu kauzy a tiež̌ výroky verejných činiteľov, ktorí́ svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie razie od samého začiatku.

     „V rámci vyšetrovania pochybení policajtov počas represívno-pátracej akcie 100 v rómskej osade Budulovská, vypovedali poškodení o tom, kto a ako ich bil“,objasňuje predsedníčka Equity, o.z., Lýdia Šuchová a dodáva: To, že mali vieru v spravodlivosť v tomto štáte a povedali, čo prežili, sa teraz otočilo proti nim“.  Vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie konštatovaním, že policajti v žiadnom prípade nepochybili, prokuratúra následne obžalovala viacerých poškodených z krivej výpovede a krivého obvinenia voči zasahujúcim policajtom.


     „A tak sa z obetí stali údajní vinníci“,pokračuje Šuchová a zdôrazňuje: „Tento postup štátu vysiela jasné posolstvo všetkým občanom v našej krajine, že ak sa odvážia sťažovať  na postup polície, môžu sa dostať do veľkých problémov, lebo sa situácia môže otočiť proti nim. Preto vidíme mimoriadnu dôležitosť súdnych pojednávaní nie len z pohľadu zbavenia viny šiestich nevinných obetí razie, ale aj ako zásadnú otázku, či ešte žijeme v právnom a spravodlivom štáte. Pokiaľ tomu tak nie je, doplatí na to skôr či neskôr každý z nás.“

 

      Vzhľadom na verejné komentovanie a prejudikovanie záverov vyšetrovania  zo strany politikov a policajných prezidentov, ktorí od začiatku označovali obete za vinníkov, závery vyšetrovania inšpekcie ministerstva vnútra nepovažuje za nezávislé a objektívne aj Amnesty International Slovensko. „Navyše, samotný model fungovania inšpekcie výrazne oslabuje nezávislosť inštitúcie, pretože policajti aj naďalej vyšetrujú svojich kolegov policajtov. Na problémy nezávislosti takto fungujúcej policajnej inšpekcie už niekoľkokrát poukázal Európsky súd pre ľudské práva,“  hovorí Kamila Gunišová z Amnesty Insternational Slovensko.


      Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgubude rozhodovať o sťažnosti, ktorú naň v marci tohto roka podalo v mene zbitých  klientov ERRC a ktorú súd prijal.  „Okrem iného sme namietali aj porušenie zákazu rasovej diskriminácie. Policajný zásah bol namierený voči Rómom, ale napriek tomu nedošlo k prešetreniu možného rasového motívu konania zasahujúcich policajtov. Naopak, príslušnosť k rómskemu etniku bola zásterkou zo strany policajnej inšpekcie pre spochybnenie výpovedí poškodených,“povedal Michal Zálešák z ERRC. Dokumentuje to aj posudok od znalca, ktorý Rómom prisúdil neexistujúcu diskriminačnú diagnózu so pseudolatinsky znejúcim názvom mentalita romica.„Podľa nej majú údajne Rómovia väčšiu náchylnosť klamať,“hovorí Zálešák. 

    Slávka Mačáková z ETP Slovensko, ktoré v lokalite v tom čase pôsobilo, hovorí: „Spravodlivosť musí patriť všetkým rovnako. Či pracujete ako policajt a máte za sebou ministra vnútra, alebo ste sa narodili ako chudobné dieťa v segregovanej osade. Ak štát pochybil, keď neprimerane použil fyzickú silu, nemôžeme predsa chrániť jeho zlyhanie a zbitých ľudí tým vlastne potrestať dvojnásobne,“povedala.


    Pochybenia polície zdokumentoval aj jeden zo slovenských ústavných orgánov.  „To, že štát pri policajnej razii pochybil dokumentuje aj mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv. Bohužiaľ, rezort ministerstva vnútra sa doposiaľ nevyrovnal s vlastnými pochybeniami, právne ani ľudskoprávne. So zisteniami a odporúčaniami uvedenými v správe ombudsmanky sa nijako nevysporiadali, hoci boli adresované aj polícii,“povedala Jarmila Lajčáková z CVEKu.

 

 

_____________________________________________________________________

Kontakt pre médiá: Ján Glovičko, 5rokov@policajnarazia.sk, +4219036819577f59a92b-69a2-4017-8ddf-6327725c1705jpg