TLAČOVÁ SPRÁVA: 5 ROKOV (NE)SPRAVODLIVOSTI: Z OBETÍ SPRAVILI VINNÍKOV

5 ROKOV (NE)SPRAVODLIVOSTI: Z OBETÍ SPRAVILI VINNÍKOV

TLAČOVÁ SPRÁVA


Zajtra, 19.6.2018 to bude už 5 rokov, odkedy polícia vykonala raziu v osade na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou. Vyšetrovanie zásahu nebolo dôsledné a nezávislé, a dodnes nedošlo k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorí zásah naplánovali a zúčastnili sa ho. Zo zbitých Rómov sa, naopak, stali páchatelia. Vyšetrovateľ 6 z nich obvinil a prokuratúra podala koncom mája obžalobu. Aktuálne,  v stredu 13.6.2018, dvaja z nich už dostali z Okresného súdu Košice 1 trestné rozkazy za prečin krivej výpovede, bez toho, aby vôbec prehovorili pred sudcom.

 

          Koalícia mimovládnych organizácií (Equity, o.z., ERRC - Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko a Amnesty International Slovensko, CVEK) pri 5. výročí policajnejrepresívno-pátracej akcie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou upozorňuje na nespravodlivosť a pochybnosti vo vyšetrovaní razie, ako aj v prípade obžaloby zbitých obetí. 


           Organizácie nesúhlasia so závermi vyšetrovania inšpekcie ministerstva vnútra, nesúhlasia ani s obžalobami pre 6 Rómov, ktorí sa mali dopustiť krivých výpovedítým, že napríklad označili policajta, ktorý ich mal počas zásahu biť. Nesúhlasia ani s postupom sudcu Okresného súdu Košice I., ktorý bez hlavného pojednávania, rozhodol trestným rozkazom o vine dvoch zo šiestich obžalovaných Rómov. Poukazujú na porušenie princípu dôslednosti, keďže prvé vyšetrovacie úkony boli vykonané až 7 mesiacov po zásahu a princípu nezávislosti, z dôvodu, že policajná inšpekcia ministerstva vnútra nie je nezávislým vyšetrovacím orgánom a musí platiť pravidlo, že policajt nesmie vyšetrovať svojho kolegu. Organizácie žiadajú zastavenie trestných konaní voči obetiam policajného zásahu.


         "Vyšetrovanie a postup štátu v prípade policajnej razie sa až veľmi nápadne podobá na príbeh Hedvigy Malinovej, keď politici vopred predpovedali závery vyšetrovania a keď sa z obetí stali vinníci," hovorí predsedníčka združenia Equity Lýdia Šuchová"Postup súdu sa javí v tomto prípade, až neadekvátne rýchly. Prokuratúra doručila súdu obžalobu 30. mája. Samosudca ich hneď na druhý deň, teda 31. mája 2018 odsúdil trestným rozkazom bez možnosti prísť na súd a obhájiť sa," povedala Jarmila Lajčaková z CVEKu.

 

        Postup orgánov činných v trestnom konaní nepovažuje za nezávislý aj pro bono advokát zastupujúci obžalovaných Roman Kvasnica. „Dovolím si tvrdiť, že naši klienti sú nevinní, pretože skutočnosti, ktoré vypovedali ku policajnému zásahu, boli popisom toho, čo naozaj zažili.“ Advokát upozorňuje na viacero nedostatkov vo vyšetrovaní. „Je zrejmé, že bolo porušené predovšetkým ich právo na obhajobu a na spravodlivý proces.


            Koalícia mimovládnych organizácii preto sformulovala požiadavky na orgány štátu. „Žiadame zastavenie konaní voči zbitým Rómom a Rómke, žiadame zriadenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu, ktorý by vyšetroval sporné policajné postupy, kamerové záznamy pri všetkých zásahoch. Rovnako žiadame, aby vrcholný predstavitelia silových zložiek vo svojich vyjadreniach a politikách nepoužívali stigmatizujúci, predsudky posilňujúci jazyk a neporušovali princíp rovného zaobchádzania,“ hovorí Kamila Gunišová z Amnesty International Slovensko.


         Policajnú raziu spochybnila aj správa verejnej ochrankyne práv, ktorá zistila, že neexistoval legitímny dôvod na akciu a zároveň skonštatovala porušenie základných práv viacerých osôb. Naopak, policajná inšpekcia ministerstva vnútra prípad uzatvorila s tým, že všetko bolo v poriadku a policajti postupovali primerane.  „Proti tomuto záveru sa poškodení právne bránili a po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov na Slovensku sme v ich mene podali sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu,“ povedal Michal Zálešák z ERRC.

Slávka Mačáková z ETP Slovensko, ktoré v lokalite v tom čase pôsobilo, hovorí: „Na ten deň a nasledujúce nezabudnem. Sinky na chrbtoch našich klientov sa síce zahojili, ale na duši ostávajú. Nikto z nás sa nijako nepričinil o to, kde sa narodil. Narodenie v segregovanej rómskej komunite predsa neznamená, že je človek fackovacím panákom pre kohokoľvek,“ povedala. Upozorňuje, že verejná ochrankyňa práv ešte v auguste 2013 po preskúmaní policajnej akcie konštatovala aj to, že „polícia policajnou akciou, ktorú vykonala dňa 19.6.2013 v Moldave nad Bodvou, porušila svojím postupom základné práva a slobody bližšie neurčenému počtu fyzických osôb, ktoré sa počas vykonávania policajnej akcie ocitli na mieste policajného zasahovania v rómskej osade Budulovská.“

Aby sa na policajnú raziu nezabudlo, mimovládne organizácie pripravili webovú stránku www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy. Stránka tiež obsahuje výroky verejných činiteľov, ktorí svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie, ako aj požiadavky mimovládnych organizácií na štátne orgány. Budú na nej zverejňované aktuálne informácie o ďalšom vývoji.