Sudca advokátovi zbitých Moldavčanov: Ste obohraná gramofónová platňa (tlačová správa)

Equity, o.z.; EERC - Európske centrum pre práva Rómov; ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko; Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
____________________________________________________

TLAČOVÁ SPRÁVA


Nezávislý sudca právnemu zástupcovi v trestnom konaní so zbitými Moldavčanmi: Ste obohraná gramofónová platňa

Právny zástupca zbitých obetí po policajnej razii v Moldave nad Modvou z júna 2013 adresoval podnet ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi na preskúmanie postupu sudcov. Advokát zároveň zaslal generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi návrh na preskúmanie postupu prokurátora.

Jeden z obhajcov šiestich zbitých Moldavčanov, ktorí po policajnej razii v Moldave nad Bodvou čelia žalobám za krivú výpoveď, obvinenie a prísahu, upozorňuje na možné disciplinárne previnenia zo strany prokurátora nesplnením a porušením svojich povinností. Obrátil sa preto listom na generálneho prokurátora Jaromírov Čižnára a požiadal ho o prešetrenie postupu, konania, rozhodnutí a správania sa prokurátora v prípravných konaniach.

Právny zástupca upozornil aj na postup sudcov Okresného súdu Košice ministra spravodlivosti Gábora Gála. Roman Kvasnica sa domnieva, že dochádza k zavinenému nesplneniu a porušeniu zákonných povinností zo strany zákonných sudcov, pričom ich správanie na hlavných pojednávaniach vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcov voči účastníkom konania a oprávnené pochybnosti o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo. V konaniach pred súdom upozorňuje na nedostatky s tlmočením a prekladom na pojednávaniach, ako aj v celých trestných konaniach. Kvasnica ministra tiež upozornil na sudcu, ktorý na pojednávaní pred zástupcami médií, ambasád a ďalšej verejnosti, pomenoval prednes obhajcu uplatňujúceho práva obžalovaného ako „obohranú gramofónovú platňu“.

“Tento výrok je podľa môjho názoru nevhodný a je v rozpore s dôstojnosťou a zdvorilosťou sudcu k obhajcovi,” povedala Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity, ktoré sa pojednávaní pravidelne zúčastňuje spolu s ďalšou verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, médiami a zástupcami ambasád na Slovensku.

Oba listy s podrobným popisom možných pochybení zo strany prokurátora a sudcov okresného súdu sú prílohou tlačovej správy a nájdete ich tu: list generálnemu prokurátorovi a list ministrovi spravodlivosti.

V septembri sú plánované ďalšie súdne pojednávania na košickom súde. Prvé bude v stredu 11.9.2019 o 9:00, ďalšie 25.9.2019 o 10:00.

______________________________________________________________________
Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, 6rokov@policajnarazia.sk