Pokračujú súdne pojednávania so zbitými Moldavčanmi

Equity, o.z. ERRC – Európske centrum pre práva Rómov ETP Slovensko Amnesty International Slovensko Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) __________________________________________________________________________Tlačová správa


POKRAČUJÚ HLAVNÉ POJEDNÁVANIA SO ZBITÝMI OBEŤAMI POLICAJNEJ RAZIE V MOLDAVE


V pondelok 14. januára 2019 sa konajú hlavné pojednávania s dvomi zo šiestich obžalovaných obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou, ktorá sa uskutočnila v júni 2013. Spolu traja sudcovia Okresného súdu Košice I rozhodujú́ o vine aĺebo nevine šiestich obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave nad Bodvou, ktorí vypovedali o tom, čo počas razie prežili. V minulom roku zo šiestich vytýčených pojednávaní riadne prebehli len dve.

         Sudcovia Okresného súdu Košice I v lete 2018 uznali trestnými rozkazmi zbitých Rómov vinnými z trestných činov krivého obvinenia, krivej výpovede a krivej prísahy a odsúdili ich na tresty odňatia slobody 12 mesiacov s podmienečným odložením na 12 až 18 mesiacov. Advokáti zastupujúci Moldavčanov podali voči trestným rozkazom odpory, vďaka čomu tresty nenadobudli právoplatnosť. Sudcovia teda musia rozhodnúť na hlavných pojednávaniach. V roku 2018 bolo vytýčených 6 pojednávaní, z ktorých 4 museli byť odročené z dôvodu nesplnenia zákonných náležitostí zo strany súdu (napríklad nedoručenia obžaloby obhajcovi). Tento rok pojednávania na Okresnom súde Košice l pokračujú. Prvé dve sa uskutočnia v pondelok 14. januára 2019, ďalšie dve sa budú konať o dva týždne neskôr 29.1.2019.

        „Aj vroku 2019 budeme monitorovať azúčastňovať sa súdnych pojednávaní so šiestimi obyvateľmi tejto krajiny, ktorí doplatili na to, že verili v spravodlivosť a vypovedali o tom, čo prežili počas policajnej razie“, hovorí predsedníčka Equity, o.z., Lýdia Šuchová a dodáva: „Chceme veriť, že základné právo na spravodlivý súdny proces bude týmto obyvateľom Moldavý nad Bodvou garantované. Vidíme mimoriadnu dôležitosť̌ priebehu súdnych pojednávaní nie len z pohľadu zbavenia viny nevinných obetí razie, ale aj ako zásadnú otázku, či žijeme v právnom a spravodlivom štáte. Pokiaľ tomu tak nie je, doplatí na to skôr či neskôr každý z nás.“

         Koalícia neziskových organizácií (Equity, o.z., ERRC, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko a CVEK) preto sleduje vývoj po ukončení vyšetrovania represívno- pátracej akcie 100 v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Koalícia poukazuje na nespravodlivosť v prípade obetí policajného násilia, ktoré sú v súčasnosti obžalované. Organizácie upozorňujú, že vyšetrovanie zásahu nebolo nezávislé, a dodnes nedošlo k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti voči policajtom, ktorí zásah naplánovali a realizovali.

         Vzhľadom na verejné komentovanie a prejudikovanie záverov vyšetrovania zo strany politikov, premiéra, ministra vnútra a policajného prezidenta, ktorí od začiatku označovali obete za vinníkov, závery vyšetrovania inšpekcie ministerstva vnútra nepovažuje za nezávislé a objektívne ani Amnesty International Slovensko. „Navyše, samotný model fungovania inšpekcie výrazne oslabuje nezávislosť inštitúcie, pretože policajti aj naďalej vyšetrujú svojich kolegov policajtov. Na problémy nezávislosti takto fungujúcej policajnej inšpekcie už niekoľkokrát poukázal Európsky súd pre ľudské práva,“ hovorí Rado Sloboda z Amnesty International Slovensko.

         Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu bude rozhodovať o dvoch sťažnostiach, ktoré naň v mene zbitých klientov podali Poradňa pre občianske a ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC). ERRC upozornilo na to, že celý prípad má aj rasový rozmer, ktorý sa neskúmal pri vyšetrovaní policajného zásahu v rómskej osade, a ktorý bol prítomný aj počas samotného vyšetrovania. Dokumentuje to aj posudok od znalca, ktorý Rómom prisúdil objektívne neexistujúcu diskriminačnú diagnózu so pseudolatinsky znejúcim názvommentalita romica „Podľa nej majú údajne Rómovia napríklad väčšiu náchylnosť klamať. Podobné hodnotenia sú neopodstatnene plné stereotypov a predsudkov a naznačujú zaujatosť voči konkrétnej menšine“ hovorí Michal Zálešák z ERRC.

         Slávka Mačáková z ETP Slovensko, ktoré v lokalite v tom čase pôsobilo, vysvetľuje, prečo sa mimovládne organizácie angažujú v monitorovaní vyšetrovania a prebiehajúcich súdnych konaní. „Spravodlivosť musí patriť všetkým rovnako. Či pracujete ako policajt a máte za sebou ministra vnútra, alebo ste sa narodili ako chudobné dieťa v segregovanej osade. Ak štát pochybil, keď neprimerane použil fyzickú silu, nemôže predsa chrániť vlastné zlyhanie a už vôbec nie tak, že z obetí urobí vinníkov,“ povedala.

        Bližšie informácie o súdnych procesoch sú uverejnené na webovej stránkewww.policajnarazia.sk. Stránka, ktorú spravujú mimovládne organizácie, obsahuje chronológiu kauzy, a tiež prehľad a videozáznamy výrokov verejných činiteľov, ktorí svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie razie od samého začiatku.____________________________________________________________

Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, 5rokov@policajnarazia.sk