Dnešné hlavné pojednávanie 10.6.2019 je odročené.

Hlavné pojednávanie s L.H. plánované na 10.6.2019 bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania obžalovanému.