7 ROKOV PO RAZII: z čoho sú zbití Moldavčania obžalovaní

Prinášame prehľad skutkových viet uvedených v jednotlivých obžalobách. Inými slovami, sú to skutočnosti, za ktoré sú 6 zbití Rómovia súdení už tretí rok.  Ani v jednom zo šiestich prípadov nebol vydaný právoplatný rozsudok. Pojednávania prebiehajú na Okresnom súde Košice I., v súčasnosti sú ale odročené. Sudcovia sa odvolávajú na konania Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý prijal dve sťažnosti. 

 

 

RR 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že dňa 21.02.2014 od 08:05 hod. do 10.20 hod v Košiciach, na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, po zákonnom poučení ako svedok –poškodený v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred (ďalej len „SKIS“) uviedol, že príslušník policajného zboru Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou M.J., nar. x.x.19xx ho mal na Obvodnom oddelení Moldava nad Bodvou dňa 19.06.2013 v presne nezistenom čase kopnúť s kanadami do rebra, a to asi 5 alebo 6-krát a biť do tváre, a to asi 6 alebo 7-krát. Na základe tejto výpovede bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a iné, trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

 

IM 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 25.05.2018, sa obžalovanej kladie za vinu spáchanie trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že dňa 11.04.2014od 10.00 hod. do 10:45 hod. v Košiciach na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho č. 8 po zákonnom poučení v procesnom svedka –poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS –15/OISS-V-2014 na výsluchu pred vyšetrovateľom, uviedla, že dňa 19.06.2013 v Moldave nad Bodvou na ul. Budulovská pri chatrči počas policajnej akcie, jej mal nezistený príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky, podľa jej vyjadrenia kukláč “pri...ať“ (vulgarizmus), atým jej vybiť zub ana základe tejto výpovede bolo začatétrestné stíhanie za zločin mučenia ainého neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona, atoto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal. 

 

RD 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice Izo dňa 18.06.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014 po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS –15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou P K. nar. x.x.19xxvčase medzi 19:10 hod. dňa 19.06.2013 do 01:40 hod. dňa 20.06.2013 na Obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou sa mal dopustiť fyzického násilia voči osobe predvedenej, a to RR, nar.x.x.19xx, a na základe tejto výpovede bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a iné, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

 

 

 

MH 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 21.02.2014včase od 10:45 hod. do 13:00 hod., dňa 11.09.2014včase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015včase od 10:15 hod. do 10:32 po zákonnom poučení svedka –poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS –15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M.J, nar. x.x.19xx, počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť zranenia, a to povrchové pomliaždenie s odreninou v ľavej temennej oblasti v oblasti s miernym opuchom 2x2 cm, pomliaždenie s opuchom chrbta ľavej ruky a povrchové pomliaždenie hrudníka prejavujúce sa len tlakovou bolestivosťou v oblasti desiateho rebra v lopatkovej čiare a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom.

 

LH 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho č. 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 05.03.2014včase od 08:15 hod. do 12:50 hod., dňa 11.09.2014včase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015včase od 10:40 hod. do 10:55 po zákonnom poučení svedka –poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS –15/OISS-V-2014 vo svojich výpovediach uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M.J., nar. x.x.19xx, počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia, odreniny a podliatiny na rôznych miestach na tele a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

 

JH 

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014včase od 10:05 hod. do 13:30 hod., po zákonnom poučení svedka –poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS –15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M.J, nar. x.x.19xx, mal počas výkonu služby dňa 19.06.2013, v čase medzi 19:00 hod. a21:00 hod., na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou, v rámci policajnej akcie, voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia v oblasti hrudníka a pri konečníku a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.