6.VÝROČIE RAZIE: TLAČOVÁ SPRÁVA

Equity, o.z., ERRC –Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Liga za ľudské práva, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Kultúrny reparát, Nadácia Cvernovka, Tichá voda, o.z., Pražská kaviareň, z.s., Za Slušné Slovensko, Nadácia otvorenej spoločnosti

___________________________________________________________________________ 

Tlačová správa 

ŠESŤ ROKOV NESPRAVODLIVOSTI:

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ STOJÍ PRI SÚDENÝCH RÓMOCH A ESĽP KONÁ V ICH SŤAŽNOSTIACH PROTI SLOVENSKU

 

Dnes, 19.6.2019, je to už 6 rokov, odkedy polícia vtrhla do osady na ulici Budulovská  v Moldave nad Bodvou. Vyšetrovanie tejto policajnej razie nebolo dôsledné a nezávislé, a dodnes nedošlo k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorí zásah naplánovali a realizovali. Zo šiestich zbitých Rómov sa, naopak, snažia urobiť vinníkov. Vyšetrovania, ako aj súdne procesy, sprevádzajú závažné právne pochybenia, ktoré maria spravodlivosť. Osobnosti Slovenska preto k 6. výročiu nakrútili video s posolstvom pre Moldavčanov: „Stojíme pri Vás.“ Zajtra sa tiež uskutoční tichá solidárna akcia s obeťami razie.

 

Policajná represívno-pátracia akcia z 19.6.2013 v Moldave nad Bodvou sa nikdy nemala uskutočniť, pretože na raziu neexistovali zákonné dôvody. Pri príležitosti 6. výročia razie na to upozorňuje Koalícia mimovládnych organizácií.

Organizácie upozorňujú na nespravodlivosť a pochybnosti vo vyšetrovaní razie, ako aj v prípade obžalôb zbitých obetí. Pochybenia vo vyšetrovaní sa postupne odhaľujú počas súdnych konaní, ktoré prebiehajú so 6 zbitými Rómami na Okresnom súde Košice I od minulého roka. Ich prehľad nájdete v prílohe tlačovej správy. Týchto pojednávaní sa zúčastňuje verejnosť, mimovládne organizácie, zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv a ambasád
na Slovensku.

 

PROCESY S RÓMAMI SA JAVIA AKO VYKONŠTRUOVANÉ

Organizácie žiadajú zastavenie súdnych procesov s obeťami policajného zásahu a opakujú požiadavky na orgány štátu sformulované pri 5. výročí. Medzi nimi je zriadenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu alebo povinné zavedenie kamerových záznamov zo zásahov, o ktoré neúspešne žiada verejná ochrankyňa práv ministerstvo vnútra už šesť rokov.

 "Je to vykonštruovaný prípad kopírujúci šikanovanie Hedvigy Malinovej, keď z obetí robia vinníkov," hovorí predsedníčka združenia Equity Lýdia Šuchová a dodáva: "Na každom zo súdnych pojednávaní upozorňuje obhajca Roman Kvasnica na závažné pochybenia vo vyšetrovaní alebo pri vedení trestného spisu. Vyšetrovatelia navyše neboli nezávislí, pretože policajná inšpekcia bola priamo podriadená ministrovi vnútra, ktorý ešte pred začiatkom vyšetrovania opakovane verejne prezentoval, že stojí na strane policajtov z Moldavy.“ 

Celý prípad skončil pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý v tejto veci prijal a koná v dvoch sťažnostiach proti Slovenskej republike od začiatku roka 2019. Do konania vstúpili ako jeho vedľajší účastníci občianske združenie Equity, Amnesty International a verejná ochrankyňa práv. Mária Patakyová viackrát verejne upozornila, že Slovenská republika s najväčšou pravdepodobnosťou spor dôkazne neustojí a prehrá. Právnik spolupracujúci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) Michal Zálešák potvrdil, že komunikácia ESĽP so Slovenskou republikou sa skončila a v krátkom čase očakáva rozsudok. Druhú sťažnosť v mene klientov podala advokátka spolupracujúca s Poradňou pre ľudské práva Vanda Durbáková.  

Slávka Mačáková z ETP Slovensko, ktoré pred šiestimi rokmi poskytovalo služby v komunitnom centre v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou, hovorí: „Na ten deň a nasledujúce ráno nezabudnem. Sinky na chrbtoch našich klientov sa síce zahojili, ale rany na duši ostávajú. Nikto z nás sa predsa nijako nepričinil o to, kde sa narodil. A narodenie sa v segregovanej rómskej komunite určite neznamená, že je človek fackovacím panákom pre kohokoľvek. A už vôbec nie pre políciu a pre štát,“ povedala.

 

TENTO ROK TICHÝ PROTEST AJ PODPORNÉ VIDEO

Aby sa na policajnú raziu nezabudlo, mimovládne organizácie pravidelne informujú o prípade na webovej stránke www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy. Stránka tiež obsahuje výroky verejných činiteľov, ktorí svojimi vyjadreniami spolitizovali vyšetrovanie od samého začiatku, ako aj požiadavky mimovládnych organizácií na štátne orgány. 

Smutné šieste výročie razie si pripomínajú aj osobnosti verejného života. V osobných posolstvách adresujú slová povzbudenia obžalovaným obyvateľom z Moldavy nad Bodvou. Myšlienku solidárnosti väčšinovej spoločnosti so súdenými príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny podporili napríklad Magda Vášáryová, Jana Dubovcová, Zuzana Wienk, Matúš Vallo, Robo Jakab, Zomri a ďalší. 

Na zajtra (stredu 19.6.2019) pripravila Amnesty International Slovensko podujatie Tichá solidárna akcia s obeťami policajnej razie v Moldave“. Podujatie sa bude konať v Bratislave, pred ministerstvom vnútra o 18:00 a v rovnakom čase sa uskutočnia podujatia aj v Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici. „Cieľom tichého zhromaždenia je vyjadriť solidaritu a podporu pre obete policajného násilia a zastrašovania. Náš štát zlyháva vo vyšetrovaní policajného násilia a to nám nemôže byť ľahostajné,“ povedal Rado Sloboda z Amnesty International Slovensko. 

Výročiu policajnej razie venuje priestor aj Festival Pohoda, na ktorom bude debata s právnym zástupcom Romanom Kvasnicom ako aj výstava, ktorej súčasťou budú portréty súdených a zbitých obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave od fotografa Tomáša Halásza.

_________________________________________________________ 

Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, +421 907 762 921, 6rokov@policajnarazia.sk