SÚD VO ŠTVRTOK UKONČÍ PROCES S ĎALŠOU OBEŤOU RAZIE, ZVYŠNÉ POJEDNÁVANIA PREBEHNÚ V JÚNI

Equity, o.z., Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bystriny o.z.

________________________________________________________________________

 

Tlačová správa

 
SÚD VO ŠTVRTOK UKONČÍ PROCES S ĎALŠOU OBEŤOU POLICAJNEJ RAZIE, ZVYŠNÉ POJEDNÁVANIA PREBEHNÚ V JÚNI

 

 

Koalícia mimovládnych organizácií, ktorá upozorňuje na nezákonnosť a chýbajúce vyšetrenie podstaty policajnej razie v Moldave nad Bodvou, víta, že Okresný súd Košice I postupne ukončuje procesy s obeťami zásahu. Zároveň vyjadruje počudovanie, že prokuratúra stále nedoručila súdu odstúpenie od šiestej žaloby v prípade obžalovanej Irenou M.. 

 

Pred tromi rokmi boli zbití obyvatelia Moldavy nad Bodvou odsúdení trestnými rozkazmi za krivé obvinenie a výpoveď. Vďaka pomoci právnych zástupcov Romana Kvasnicu a Dalibora Kuciaňa sa voči rozkazom košických sudcov odvolali. Ak by tak neurobili,  ich ročné tresty odňatia slobody by im vypršali už pred dvomi rokmi. Piati zo šiestich obžalovaných sa tak dočkajú spravodlivosti a návratu pokoja do ich životov až s odstupom niekoľkých rokov. A rozsudku, ktorý je tentokrát v ich prospech.

 

Potom, čo Okresný súd Košice I definitívne oslobodil minulý pondelok spod obžaloby Leonarda H., zvolal ďalšie pojednávanie s Róbertom R. na štvrtok 13. mája 2021 o 10:30. Koalícia mimovládnych organizácií očakáva, že trojročný súdny proces sa skončí rovnako – oslobodením obžalovaného.

 

Nikto by nemal už zažiť také bezprávie a bezmocnosť

Zuzana Wienk z občianskeho združenia Bystriny upozorňuje, že tento výsledok policajnej razie je pozitívny len spolovice. "Na jednej strane mám veľkú radosť, že obžalovaní zažijú po takom dlhom čase spravodlivosť a budú si môcť vydýchnuť. Zároveň dúfam, že si predstavitelia štátu uvedomia, akým príkoriam štát vystavil zlyhaním kľúčových orgánov svojich občanov a budú hľadať cesty aspoň čiastočného odčinenia. Žiadny občan by nemal zažiť také bezprávie a bezmocnosť, ako obyvatelia osady Budulovská," povedala Wienk.

 

Právnik Michal Zálešák z Európskeho centre pre práva Rómov, ktoré podalo v mene klientov jednu z dvoch sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP), víta ukončenie opakovanej viktimizácie zbitých Moldavčanov.  "Je smutné, že obete razie boli až trikrát viktimizované zo strany polície. Prvýkrát ako obete samotného násilia, druhýkrát ako poškodení vo vyšetrovaní, ktorým prisúdili určité vlastnosti len na základe ich pôvodu, a do tretice ako obvinení z údajného krivého obvinenia. Napriek tomu svoj boj za pravdu nevzdali. Verím, že inšpirujú ďalšie obete policaného násilia, aby sa nebáli postaviť sa za svoje práva," povedal Zálešák. Očakáva, že ESĽP rozhodne o druhej sťažnosti rovnako v prospech obetí a urobí tak v najbližšom čase.   

 

 

Šiesta obeť sa stiahnutia obžaloby zatiaľ nedočkala

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby piatich zo šiestich zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v prípadoch týchto obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky , po opätovnom prehodnotení skutkového stavu a po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré Slovenská republika v Štrasburgu prehrala.

 

Ďalšie pojednávania prebehnú v  stredu 9. júna 2021 o 8:30 s Igorom H., o 9:00 s Rolandom D. a o 9:30 s Júliusom H.. Obžalovanou zostáva I.M., keďže v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.

 

Koalícia mimovládnych organizácií vyjadruje mimoriadne počudovanie z postupu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I. a zotrvaní v obžalobe proti I.M.  „Ide o prípad, v ktorom je dôkazná situácia postavená na vode. Obžaloba jej dáva za vinu, že na základe jej výpovede bolo začaté trestné stíhanie voči zasahujúcim policajtom. Pravdou však je, že trestné stíhanie začalo 20.1.2014, zatiaľ čo výpoveď obžalovanej bola 11.4.2014, teda nebolo možné začať trestné stíhanie na základe tejto výpovede, keďže výpoveď prebehla skoro 3 mesiace po začatí trestného stíhania,“ hovorí Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity.

 

19. júna bude 8. výročie razie

V sobotu 19. júna to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici. Mimovládne organizácie, ktoré na raziu upozorňujú od začiatku,vytýkajú štátu neprijatie opatrení, aby sa už takýto zásah a postup nikdy nezopakoval. Pri príležitosti výročia vyjde v nasledujúcich týždňoch kniha o razii v Moldave nad Bodvou od Sama Marca a Veroniky Prušovej.

 

Mimovládne organizácie pravidelne informujú o prípade na webovej stránke www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy.

 

_________________________

Kontakt pre médiá:

7rokov@policajnarazia.sk