Sudca odročil utorkové pojednávanie na košickom súde

Hlavné pojednávanie v prípade obžalovaného M.H., ktoré sudca Okresného súdu Košice I zvolal na 8.9.2020, je odročené. Obhajcovia JUDr. Roman Kvasnica a JUDr. Dalibor Kuciaň sa na súd obrátili s podaním, v ktorom súdu oznámili, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o žiadosti zo dňa 21.1.2019 doplnenej dňa 21.6.2019 o preklad rozhodnutí a iných písomností. 

Rovnako bolo súdu oznámili, že v súdnom spise sa nachádza oznámenie o zaujatosti sudcu v súvislosti so sťažnosťou predchádzajúceho zákonného sudcu na obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu na Slovenskú advokátsku komoru. Pričom v tomto oznámení o zaujatosti musí rozhodnúť nadriadený súd. 

V neposlednom rade dali do pozornosti súdu rozhodnutie ESĽP, ktoré, napriek tomu, že sa týka iných obžalovaných, priamo súvisí s predmetnou trestnou vecou. Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval, že vyšetrovanie vedené vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby bolo a je ako celok neúčinné a došlo v ňom k porušeniu základných ľudských práv a slobôd všetkých v tom čase poškodených – teraz obžalovaných.

Dátum nového hlavného pojednávania s M.H. zatiaľ nie je známy.