Poslednú obeť zbavil súd obvinenia, ďalšia sa dočkala odškodenia za nezákonnú väzbu

Okresný súd Bratislava I rozhodol priznať nemajetkovú ujmu duševne chorému E.R. . Súd sa so zreteľom na okolnosti veci rozhodol žalobcovi, zastúpeného advokátom, priznať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 4.000 €, čiže v dvojnásobku pôvodne uvažovanej sumy. Bolo totiž preukázané, že predmetná nezákonná väzba mala na žalobcu vplyv a dopady na jeho osobný život a to obzvlášť aj preto, že nezákonná väzba bola vykonané bez adekvátnych opatrení na osobe, ktorá je zdravotne znevýhodnená pre mentálnu retardáciu na úrovni 9 ročného dieťaťa, čo bolo preukázané znaleckým posudkom a výpoveďami svedkov.

Zároveň sa ukončil súdny proces so šiesťou súdennou obeťou policajnej razie, ktorá čelila obvineniu a obžalobe. Krajský súd v Košiciach totiž zamietol sťažnosť prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 07.12.2021, ktorým zastavil trestné stíhanie voči obžalovanej I.M. s odkazom na medzinárodnú zmluvu a na prvý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade zbitých Moldavčanov. Trestné stíhania voči všetkým šiestim obžalovaným sú tak definitívne ukončené.